Lena Treschow Torell ny ordförande i Chalmers högskolestyrelse

​​Lena Treschow Torell har utsetts till ny ordförande för styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB (högskolestyrelsen) från den 11 juni 2013. Hon efterträder Hans-Olov Olsson som varit ordförande sedan januari 2010.

– Lena Treschow Torell är helt unik och en mycket stor tillgång för Chalmers. Jag imponeras av hur hon lyckas kombinera en framgångsrik nationell och internationell akademisk karriär med styrelseuppdrag i några av Sveriges allra största bolag, säger Kurt Eliasson, ordförande i Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola som utser bolagets styrelse.


Lena Treschow Torell, född 1946, har lång tidigare erfarenhet av den akademiska världen och av Chalmers. Efter en examen med inriktning på fysik från Göteborgs universitet var hon universitetslektor i fysik på Chalmers mellan 1975 och 1987. Därefter följde en kortare period som professor i fasta tillståndets fysik vid Uppsala Universitet, innan hon 1989 återvände till Chalmers och en professur i materialfysik. Hon var också vicerektor under fyra år fram tills dess att hon 1998 lämnade Chalmers för ett uppdrag som programdirektör vid Europeiska kommissionens gemensamma forskningscentrum (Joint Research Center) i Bryssel.


Under perioden 2001–2008 var Lena Treschow Torell vd för Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), och blev därefter ordförande i akademins styrelse. Hon är styrelseledamot i ett flertal bolag, bland annat Investor, Saab, SKF, ÅF och Micronic Laser Systems.


Övriga nya ledamöter i högskolestyrelsen är Johan Andersson, Torbjörn Holmström och Magnus Kårestedt.
Text: Magnus Myrén

 


Johan Andersson
, född 1978, har en civilingenjörsexamen i maskinteknik från Chalmers och en Master i Business administration från INSEAD business school i Singapore. Efter civilingenjörsexamen arbetade han två år på investmentbanken Lehman brothers i London och tre år på riskkapitalbolaget EQT. Nu är han arbetande styrelseordförande för optikerkedjan SmartEyes.

 
Torbjörn Holmström,
född 1955, är civilingenjör i maskinteknik. Han är vice vd Volvo Group Trucks Technology och medlem av Volvos koncernledning sedan 2012. Mellan 2003 och 2011 var han vd i Volvo 3P. Dessförinnan innehade han ett flertal ledande befattningar inom Volvo Powertrain. Torbjörn Holmström har varit verksam inom Volvo sedan 1979.

 

Magnus Kårestedt, född 1961, är civilekonom och byggnadsingenjör. Sedan 1 september 2003 är han vd för Göteborgs hamn AB, Nordens största hamn. Tidigare har han bland annat varit vd för Uponor Wirsbo AB som tillhör den finska börsnoterade Uponorkoncernen, en internationellt ledande leverantör av VVS- och inomhusklimatsystem.Om Chalmers högskolestyrelse

Chalmers tekniska högskola ABs styrelse svarar för övergripande planering, samordning och uppföljning av högskolans verksamhet. Under högskolestyrelsen svarar rektor för den samlade verksamheten.  Chalmers styrelse tillsätts av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.


Publicerad: on 11 sep 2013.