Katarina Gårdfeldt ny chef för Polarforskningssekretariatet

​Regeringen har idag, torsdag 2 november, utnämnt Katarina Gårdfeldt, föreståndare för Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), till ny föreståndare för Polarforskningssekretariatet. Hon tillträder 1 januari 2018.
​– Jag vill rikta ett stort tack till Katarina för hennes insatser som föreståndare för GMV i att stärka Chalmers arbete inom hållbar utveckling, inte minst i form av uppskattade föreläsningar för blivande ingenjörer. Hon får nu ännu ett spännande och viktigt uppdrag med stark koppling till hållbar utveckling, och kan fullfölja det engagemang hon visat i sin roll som forskningsledare på polarexpeditioner, säger Stefan Bengtsson, Chalmers vd och rektor.

Som föreståndare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), samägt av Göteborgs universitet och Chalmers, har Katarina Gårdfeldt arbetat med att generera och nyttiggöra kunskap om hållbar utveckling, bland annat genom att skapa mötesplatser för samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer. En viktig del har också varit att stärka samverkan mellan och inom Chalmers och Göteborgs universitet.

Katarina Gårdfeldt fortsätter också som en av två ordföranden för SDSN Northern Europe, den nordeuropeiska delen av ett globalt universitetsdrivet nätverk, under FN:s beskydd, för att påskynda samhällsomställningen mot en mer hållbar utveckling genom tät dialog mellan akademi, politik och näringsliv.

I sitt nya jobb som föreståndare för Polarforskningssekretariatet blir Katarina Gårdfeldt ansvarig för att samordna och främja svensk polarforskning genom att organisera och stödja forskningsexpeditioner i samverkan med forskande myndigheter. Det innebär också ett ansvar för forskningsinfrastruktur, till exempel isbrytaren Oden. I uppdraget ingår även att genomföra en flytt av Polarforskningssekretariatet från Stockholm till Luleå, vilket ska vara klart till 30 juni 2019. Polarforskningssekretariatet har drygt 30 anställda.

– Det är ett sådant fantastiskt intressant och stimulerande arbete att vara föreståndare för GMV, men att få förtroendet att leda Polarforskningssekretariatet i en tid då kunskap om globala miljöförändringar och hur de utspelar sig i Arktis och Antarktis kommer att vara avgörande för framtiden är ett uppdrag jag inte kan tacka nej till. Men det var inget lätt beslut att fatta, säger Katarina Gårdfeldt, docent i oorganisk miljökemi.

Text: Annika Koldenius och Christian Borg


Publicerad: to 02 nov 2017.