Johan Wästlund får Göran Gustafssonpriset i matematik

​Att redan i förväg veta hur det ska gå: Johan Wästlund, docent i matematik vid Chalmers, får årets Göran Gustafssonpris i matematik av Kungliga Vetenskapsakademien. Han tilldelas priset för sin forskning om stokastiska optimeringsproblem.

Motiveringen till priset lyder: "För hans uppmärksammade bidrag till teorin för stokastiska optimeringsproblem, särskilt vad gäller handelsresandeproblemet ".

Johan Wästlund, född 1971, är docent i matematik vid Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Wästlund arbetar med sannolikhetsteori och att lösa stokastiska, det vill säga slumpmässiga, problem där syftet är att bestämma största eller minsta värdet av en matematisk funktion. Wästlund har bland annat studerat det ökänt svåra så kallade handelsresandeproblemet.

En handelsresande ska besöka ett obestämt antal städer och längden av resrutten ska minimeras. Indata är en fullständig avståndstabell för par av städer. I en naturlig stokastisk modell fyller man i avståndstabellen med slumptal mellan 0 och 1.

Resultatet visar att längden av den optimala rutten inte ökar med antalet städer utan istället verkar stabiliseras vid ett visst värde, ungefär 2.04. Ju fler städer, desto fler steg innehåller en rutt, men samtidigt har varje stad fler kopplingar. Genom att man i första hand väljer de kortaste kan den totala längden begränsas.

Wästlund har bevisat att detta stämmer och har tagit fram metoder för att beräkna gränskostnaden för detta och liknande problem. Wästlunds forskning kan leda till framtagandet av algoritmer som utnyttjar att man från början kan gissa hur bra lösning man kan hoppas på.

 

Om Göran Gustafssonprisen

Göran Gustafssonprisen hör till de mest eftertraktade och prestigefyllda prisen bland yngre svenska forskare. De utdelas årligen sedan 1991 inom områdena matematik, fysik, kemi, molekylärbiologi och medicin av Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Prisnomineringar kommer från landets universitet och högskolor och bereds av Kungliga Vetenskapsakademien, som också delar ut prisen under sin högtidsdag. 
Prissumma: Varje pristagare får totalt 4,75 miljoner kronor, fördelat på 4,5 Mkr i forskningsanslag, fördelat på tre år, samt ett personligt pris på 250 000 kronor.
Prisutdelning: fredag 5 april på Vetenskapsakademiens högtidssammankomst i Konserthuset i Stockholm.

Läs om alla pristagarna i KVA:s pressmeddelande

 

För mer information, kontakta:

Johan Wästlund, 073-500 25 83, wastlund@chalmers.se

 

Foto: Johan Lundberg, Kungliga Vetenskapsakademien

 


Publicerad: to 04 apr 2013. Ändrad: må 08 apr 2013