Publicerad: on 24 nov 2010. Ändrad: to 23 dec 2010

Internationellt pris till Christian Azar

I början av november prisades klimatexperten Christian Azar med José Vasconcelos World Award of Education för det stora inflytande och bidrag hans undervisning och forskning innebär för ”mänsklighetens välstånd och planetens hälsa”. Azar fokuserar på kopplingen mellan energifrågor och klimatförändringen . Den 8 december mottar han priset i Mexico City.

I motiveringen lyfter man bland annat fram Christian Azars rådgivande roll till beslutsfattare nationellt och internationellt och hans gedigna vetenskapliga arbete. Men framför allt poängterar man hans förmåga att som föreläsare och talare förklara komplexa sammanhang på ett begripligt sätt för både experter och allmänhet. Och hur detta starkt har inspirerat studenter, industriledare, beslutsfattare och allmänhet i Europa och övriga världen.
 
José Vasconcelos World Award of Education, är ett av tre priser som den internationella organisationen World Cultural Council delar ut sedan mitten av 1980-talet. Bland tidigare pristagare finns Sir David Attenborough, brittisk naturfilmare och författare som fick priset 2004. En av mottagarna till ett av organisationens andra pris, ”The Albert  Einstein World Award of Science”, är Ada Yonath, nobelpristagare i kemi 2009, som fick priset 2008.
 
 
World Cultural Council grundades 1982 och har sitt säte i Mexiko. Med sina utmärkelser vill man  uppmärksamma personer eller institutioner som gjort framstående prestationer inom vetenskap, utbildning och konst.
 

Publicerad: on 24 nov 2010. Ändrad: to 23 dec 2010