Internationell kvalitetsstämpel: Chalmers gör nytta

​Efter en omfattande utvärderingsprocess har Chalmers fått ackreditering som ”Engaged University” av det internationella organet ACEEU. Omdömet är ett kvitto på den höga kvaliteten i Chalmers metodiska arbete med att skapa nytta för det omgivande samhället.
​Chalmers är det fjärde universitetet i världen, och första i Europa, som efter noggrann genomlysning har fått en kvalitetsstämpel av ACEEU, ackrediteringsrådet för entreprenöriella och engagerade universitet.

På hela rådets vägnar gratulerar jag Chalmers tekniska högskola för att ha uppnått ACEEU-ackreditering. ACEEU-ackreditering tilldelas de institutioner som förstår värdet av engagemang, och säkerställer det som en viktig aspekt av hela universitetet sätt att verka. I Chalmers fann vi ett engagerat universitet och ett bra exempel på hur ett universitet kan bidra till en mer hållbar framtid genom att främja engagemang med externa intressenter, säger professor Thorsten Kliewe, ordförande i ACEEU.

Priset kommer att överlämnas officiellt till Chalmers under 2019 års University-Industry Interaction Conference i Helsingfors, Finland, där 500+ akademiker och utövare från mer än 50 länder deltar.

– Jag är stolt över att vi fått det här erkännandet för hur vi skapar nytta, som en av de första "engagerade universiteten” i världen. Chalmers har en lång tradition av samverkan med industrin och samhället i stort, vilket är väl etablerat och välkänt i Sverige, och vi har stora ambitioner att utveckla denna förmåga ytterligare, säger Fredrik Hörstedt, Chalmers vicerektor för nyttiggörande.

Högsta betyget ”Excellent” fick Chalmers för sitt externa engagemang inom forskningen, sin samverkan med och påverkan på den omgivande regionen och staden genom bland annat rikt utbud av tjänster och aktiviteter som engagerar, vilket också återspeglas i den finansiella styrningen av Chalmers, enligt ACEEU. Även kulturen på Chalmers och de interna stödfunktionerna fick högsta omdöme.

– Våra forskare är väl införstådda med vikten av att skapa nytta, och akademiska incitament finns på plats. Engagemang och entreprenöriellt tänkande är en del av Chalmers kultur idag, skulle jag säga. Våra studenter börjar hos oss med rätt inställning och ges många möjligheter att bidra. Men hur vi har strukturerat vår verksamhet är också viktigt. Våra styrkeområden hjälper oss att fokusera på utmaningsdriven forskning över disciplingränserna, i nära samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Detta tillvägagångssätt har varit mycket fruktbart, säger Angela Hillemyr, prefekt på institutionen för mekanik och marinvetenskap.

Ett antal institutionella kriterier fick det lägre betyget ”Satisfactory” av ACEEU, bland annat när det gäller tydliga målsättningar för engagemanget och hur dessa är förankrade internt. ACEEU anser också att det finns potential att öka mängden projekt kopplade till lokala och regionala utmaningar. 

– Vi uppskattar återkopplingen vi har fått, och vi vet nu att vi kan kommunicera vad vi gör – och hur vi gör det – mer effektivt till omvärlden. Vi vill också engagera oss ännu mer i utvecklingen av staden och regionen på ett samordnat sätt, för att främja äkta kunskapsutbyte och medskapande med externa aktörer, både för utbildning- och forskningssyften, säger Karolina Partheen, chef för Chalmers innovationskontor.

Läs mer om ackrediteringen i pressmeddelande från ACEEU:

Läs mer på om ACEEU på ACEEU:s hemsida

Sidansvarig Publicerad: on 06 mar 2019.