Andreas Heinz, Kirsten Kraiberg Knudsen och Mikael Käll.
​Andreas Heinz, Kirsten Kraiberg Knudsen och Mikael Käll får dela på 96 miljoner från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. ​​
​Foto: Anna-Lena Lundgren och Markus Marcetic/Sveriges unga akademi

Guldregn över Chalmers möjliggör ny spetsforskning

​Tre forskargrupper på Chalmers får dela på 96 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Det möjliggör stora grundforskningssatsningar på våldsamma krockar mellan neutronstjärnor, ursprunget till kosmiskt damm och dess öde samt framtidens ljuskällor som kan skapas med hjälp av lasrar och konstgjorda ytor som är tunnare än en ljusvåglängd. 
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 541 miljoner kronor till 18 framstående grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott. Tre av projekten startar på Chalmers.

"Creation of heavy elements in neutron-star mergers"

Andreas Heinz.Våldsamma krockar mellan neutronstjärnor tros vara ursprunget till bland annat guld och platina. Nu ska fysiker på Chalmers gå på djupet med vad som händer när sådana tunga grundämnen bildas och söka svaret på en grundläggande fråga: Varifrån kommer vi och världen runtomkring oss? Astronomiska observationer, som upptäckten av gravitationsvågor från sammansmältande neutronstjärnor, har öppnat nya forskningsmöjligheter. Samtidigt har alltmer avancerade forskningsinstrument utvecklats inom den subatomära fysikens område.

–  Sammantaget ger detta oss en unik möjlighet att förstå kärnklyvningens – fissionens – roll när tunga ämnen bildas. Jag är mycket glad och tacksam över att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ger oss möjlighet att genomföra det här projektet, säger Andreas Heinz vid institutionen för fysik. 

Forskningsprojektet får 29 600 000 kronor under fem år och leds av Andreas Heinz. I projektet deltar även Håkan T Johansson och Thomas Nilsson, vid samma institution.

”The Origin and Fate of Dust in our Universe”

Kirsten Kraiberg Knudsen.Kosmiska dammkorn är mikroskopiska partiklar som påverkar i stort sett alla processer i Universum, från bildandet av planeter och stjärnor till svarta hål och hela galaxer. Utan damm hade vårt solsystem inte bildats. Men var kommer dammkornen ifrån, och hur utvecklas de? Det ska fyra forskare på Chalmers och Göteborgs universitet försöka besvara.

– Att vi kan kombinera våra spetskompetenser betyder att vi kan gå över ämnesgränserna för att tillsammans hantera en mycket grundläggande fråga inom astronomin, nämligen vad är stoftets ursprung och öde i universum, säger Kirsten Kraiberg Knudsen vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap.

Det femåriga projektet får 27 700 000 kronor och leds av Kirsten Kraiberg Knudsen. I projektet deltar även Susanne Aalto och Wouter Vlemmings på Chalmers, tillsammans med Gunnar Nyman från Göteborgs universitet.

”Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics”

Mikael Käll.Framtidens ljuskällor kan skapas med hjälp av lasrar och konstgjorda ytor – metaytor – som är tunnare än en ljusvåglängd. Optikforskningen står inför en revolution, där lasern har gått från att vara ett exotiskt forskningsinstrument till att bli en nyckelkomponent i mycket av den teknologi vi ofta tar som självklar. 

– Människan har alltid uppfunnit nya och mer användbara ljuskällor och det har format samhällsutvecklingen. Vi har gått från öppen eld via olje-, gas- och glödlampor till energieffektiva ljusdioder som förändrar världen, inte minst genom att sänka vår energikonsumtion. Nu börjar framtidens ljuskällor ta form, med hjälp av så kallade metaytlasrar, säger projektledaren Mikael Käll vid institutionen för fysik. 

Forskningsprojektet får 38 100 000 kronor under fem år och leds av Mikael Käll. Därutöver medverkar Åsa Haglund, Anders Larsson, Philippe Tassin och Ruggero Verre på Chalmers. 

Ljusa utsikter för revolutionerande optikforskning

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 

... är Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa. Stiftelsens ändamål är att stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. 

I och med årets utlysning har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse de senaste tio åren (2011–2020) delat ut anslag till 218 grundforskningsprojekt om totalt 6,8 miljarder kronor. Sedan starten år 1917 har stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor till excellent forskning och utbildning.

Text: Anita Fors, Mia Halleröd Palmgren och Christian Löwhagen
Foto: Anna-Lena Lundgren och Markus Marcetic/Sveriges unga akademi


Sidansvarig Publicerad: on 30 sep 2020.