SDG workshop
​Helene Ahlborg, forskare i miljösystemanalys, introducerar workshopen om Chalmers och de globala hållbarhetsmålen.

De globala frågorna är avgörande för vår relevans

​Chalmers har en stark profil vad gäller hållbarhetsfrågor som Sverige och andra rika länder står inför, men vad gäller globala perspektiv finns stor utvecklingspotential. I slutet av maj gick startskottet för ett chalmersövergripande arbete mot FN:s globala utvecklingsmål, med fokus på tredje världen.
​På olika håll på Chalmers finns individer som arbetar med hållbarhetsforskning i utvecklingsländer eller globalt perspektiv. Med syfte att skapa ett nätverk och utveckla en gemensam vision och plan för hur Chalmers kan bli starkare inom globalt orienterad hållbarhetsforskning ordnade Chalmers Initiative for Innovation and Sustainability Transitions (CIIST) en samlande workshop i slutet av maj.

Mer än sjuttio personer från olika delar av Chalmers, Göteborgs universitet, Sida, studentorganisationer, företag och civilsamhället samlades till workshopen som finansierades av styrkeområde Energi, Building Futures samt tidigare instiutionen för Energi och miljö. Arrangören Helene Ahlborg, forskare i miljösystemanalys och verksam inom CIIST, är väldigt nöjd med uppslutningen.

– Deltagandet visar att det här är frågor som engagerar många. Vi ser de globala frågorna som avgörande för vår relevans och attraktionskraft som universitet och vi kunde konstatera att vi har den kompetens som behövs för att vidareutveckla Chalmers arbete inom det här området, säger Helene Ahlborg.

För henne är det uppenbart att Chalmers har mycket att vinna på att bli starkare inom global hållbarhetsforskning.

– De största utmaningarna som vi står inför kräver att vi tar oss an dem med ett globalt perspektiv. Vi har också mycket att lära av att vara närvarande i fattigare delar av världen eftersom många av framtidens nya innovationer, idéer och lösningar kommer att uppstå i dessa sammanhang.

Men det handlar också om att bli ett attraktivt universitet i studenternas ögon. Många engagerade studenter vill vara med och lösa världens problem och då gäller det att Chalmers kan erbjuda dem rätt utbildning.

Härnäst kommer Helene Ahlborg att skapa arbetsgrupper som tar arbetet från workshopen vidare för till hösten formulera en strategisk vision och handlingsplan.

– Sedan rullar vi bollen vidare under nästa år och följer upp förslag och tar dem vidare på olika sätt. Vi vill ta vara på den energi som finns och alla de initiativ som redan pågår på olika håll och skapa en kollektiv arena och nytta kring dessa, säger hon.


Text och foto: Ingela Roos

Publicerad: ti 13 jun 2017. Ändrad: fr 16 jun 2017