Bidrar till en lösning för den globala sandbristen

​Magnus Evertsson, som leder forskargruppen "Rock Processing Systems", uppmärksammar i sin forskning det faktum att sand håller på att bli en bristvara och konkurrensen kring den sand som finns är på väg att bli ett stort miljöhot. Näst efter luft och vatten är sand vår vanligaste råvara. Problemet, som nyligen behandlades i SVT:s Dokument Utifrån, är globalt och ökande.

Magnus forskargrupp sätter nu upp en testanläggning för forskning kring hur man skapar ersättningsprodukter till naturgrus. Anläggningen kommer att åka ut på Sverigeturné och besöka täkter över hela landet. Dessutom kommer Chalmers Rock Processing Systems att arrangera konferensen ESCC 2015 i Göteborg, som samlar de ledande internationella forskarna inom området samt representanter för industrin både nationellt och internationellt.

Sand finns det väl hur mycket som helst av?

– Sand är att betrakta som en ändlig resurs. I och med befolkningsökning, urbanisering och en ökande levnadsstandard ökar också behovet av sand. Idag utvinner man den naturliga sanden på ett sätt som leder till stora risker för bland annat grundvattnet.
 
Vad finns det för alternativ till denna miljöförstörande verksamhet?
– Till viss del kan man använda återvunna material, men den tillgången är begränsad och det kan många gånger finnas mer kvalificerade behov av dessa. Exempelvis skulle man kunna använda återvunnet glas, men det är ju bättre att använda detta till glastillverkning igen. Det enda alternativ som kan erbjuda stora volymer, det vill säga tiotals miljoner ton i Sverige, är att artificiellt tillverka sand från massivt berg. Bergmaterial bryts redan idag i stor skala så den relativa ökningen blir inte speciellt stor. Många gånger kan överskottsmaterial från ballastproduktion tillvaratas och vidareförädlas till sand. Utmaningen med artificiell sand är bland annat att skapa en tillräckligt rund kornform och en väl anpassad kornstorleksfördelning.
 
Forskas det även internationellt i frågan?
– Viss forskning och utveckling finns där sandbristen är kritisk, men resultaten är inte alltid generaliserbara och kraven på till exempel betong är i de flesta fall lägre än i Sverige vilket gör att vi inte kan tillämpa resultaten här eller på andra platser på jorden. I Sverige vill vi till exempel av arbetsmiljöskäl inte vibrera betong mer än absolut nödvändigt för att undvika arbetsskador som ”vita fingrar”. Detta är dock inte en hänsyn man tar i alla länder. Vi ingår i flera olika internationella forskningssamarbeten, och framsteg görs.
 
Var kan jag lära mig mer om er forskning kring sand?

Text: Kate Larsson
 
Läs mer om dokumentären "Sandkriget"


Publicerad: on 02 apr 2014.