Friska pengar till vattenrening

Från Lund till Luleå - forskning och examensarbeten om vattenrening i olika former är några miljöprojekt som får stöd när Sveriges Ingenjörer delar ut nya miljöstipendier. Fyra av åtta stöttade projekt är från Chalmers.
– Vi har tidigare gett 2 miljoner kronor till forskningsprojekt knutna till Hammarby Sjöstadsverket. Nu får ytterligare tre forskare och 20 studenter stöd ur vår miljöfond, säger Sveriges Ingenjörers miljöutredare Johan Sittenfeld.

Här är samtliga stipendiater >>>
  • Magnus Arnell, Chalmers Industriteknik, Urban Water Management AB, får 390 000 kr för styrstrategier för minskad klimatpåverkan från avloppsreningsverk.
  • Mia Bondelind, Chalmers tekniska högskola, får 20 400 kr för deltagande i konferensen ”Flotation for water and wastewater systems” i New York.
  • Inger Odnevall Wallinder, Kungliga tekniska högskolan, får 250 000 kr för utvärdering av miljörisker och filtreringstekniker i reningsverk.
  • Axel Emanuelsson och Johannes Senning, Chalmers tekniska högskola, får 10 000 kr var för sin modell för hur virus sprids i dricksvatten. 
  • Jennie Gustafsson och Erik Staxäng, Chalmers tekniska högskola, får 10 000 kr var för marknadsanalys över småskalig produktion av biogas.
  • Sara Hastig, Lunds tekniska högskola, får 8 000 kr för studie av våtdeposition av kvicksilver. 
  • Therese Karlsson Sundqvist och Karin Källmar, Linköpings universitet, får 5 000 kr var för integration av miljö- och återvinningsaspekter i produktutveckling.
  • Fredrik Mundt, Luleå tekniska universitet, får 20 000 kr till studieresa om miljöanpassat byggande i Sydamerika.
Miljöstipendierna delades ut på Miljödagen som Sveriges Ingenjörer arrangerade den 24 januari i Stockholm Waterfront Congress Centre. Dagens tema var ”Rent vatten – ingen självklarhet”. Bland de medverkande fanns bland andra Svenskt Vattens vd Lena Söderberg och Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin.

Publicerad: to 24 jan 2013.