Fredrik Höök och Mikael Käll får rambidrag från SSF

​Chalmers får två av de sex rambidrag som SSF (Stiftelsen för strategisk forskning) delar ut inom programmet Material 2011. Rambidragen kommer ligga i intervallet 4-7 miljoner kronor per år och löper under fem år.

​Fredrik Höök leder projektet Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi , som får totalt 22,6 miljoner kronor. Mikael Käll leder projektet Funktionella elektromagnetiska metamaterial och optisk sensing, som får totalt 23,5 miljoner kronor.

Materialområdet, som spänner över flera discipliner, är av stor betydelse för Sverige och svensk materialforskning håller idag mycket hög vetenskaplig klass enligt utvärderingar från både SSF och Vetenskapsrådet.

Utöver att hålla hög vetenskaplig kvalitet karaktäriseras de projekt som beviljats bidrag av nya innovativa idéer, och att teori, modellering och experiment integreras, enligt SSF. Förutsättningarna för uppskalning har också beaktats. Nanoteknik ingår som en naturlig komponent i alla områden.

Hela listan över rambidragsmottagare:
 
 
Organiska bioelektroniska ytor för membrankromatografi, projektledare Fredrik Höök, Chalmers
Polymerbaserade material för biomolekylär separation utgör en av de viktigaste komponenterna för den bioteknologiska revolutionen. Sverige har spelat en enormt viktig roll i den här processen – såväl vetenskapligt som industriellt. För att förstå hur biomolekylära interaktioner samspelar för att kontrollera cellers funktion behöver man studera individuella biomolekylers funktion. Genom att matcha unika materialegenskaper hos ledande polymerer med speciella fysikaliska karakteristika hos cellmembran, är syftet med projektet att bidra med nya material och system för isolering av membranbundna protein.
 
Polymerbaserade material har framgångsrikt utnyttjats för isolering av vattenlösliga biomolekyler, medan effektiva metoder för att hantera membranbundna protein fortfarande saknas. På grund av de senares extremt viktiga roll, vilket är uppenbart från det faktum att en majoritet av dagens läkemedel är riktade mot membranprotein, är detta idag identifierat som en av de mest central flaskhalsarna inom biomedicin.
 
 
 
Funktionella elektromagnetiska metamaterial och optisk sensing, projektledare Mikael Käll, Chalmers
Utvecklingen av ultrakänsliga men kostnadseffektiva sensorteknologier för detektion och analys av kemiska och biologiska spårämnen är av stor betydelse för livsvetenskaperna, materialvetenskap, upptäckt av kemiska sprängämnen och liknande. Projektet kommer utveckla avancerade tvådimensionella plasmoniska metamaterial, det vill säga täta lager av designade metalliska nanostrukturer på fasta substrat. Dessa funktionella ytor uppvisar kollektiva plasmonresonanser som är ytterligt känsliga för förändringar i omgivningen.
 
Forskningsprogrammet är uppdelat i två huvudsakliga spår: sensorer för molekylär detektion (biomarkörer, framförallt för detektion av Alzheimers sjukdom, samt sprängämnen) samt sensorer för materialvetenskap och "clean tech", med användning inom exempelvis vätelagringsforskning och kemisk katalys.

Sidansvarig Publicerad: må 24 sep 2012.