Fler chalmerister i Ingenjörsvetenskapsakademien

På sitt senaste möte valde Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, in 24 nya ledamöter – varav fem med koppling till Chalmers. Tre av dem är professorer verksamma vid Chalmers, ytterligare två har examen från Chalmers i bagaget. Två av de fem är kvinnor.
Sofia Börjesson är professor i Technology Management och har valts in i IVAs avdelning för företagande och ledarskap. Sofia disputerade 1997, blev docent 2006, biträdande professor 2010 och professor 2012. Hon är föreståndare vid Center for Business Innovation på Chalmers. Hon har en omfattande vetenskaplig produktion med fokus på innovationsarbete i storföretag.
Läs mer: intervju med nyblivna akademiledamoten Sofia Börjesson

Wolfgang Kropp är professor i teknisk akustik och har valts in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Han har en forskarutbildning från Technische Universität, Berlin, och har därefter fortsatt forska vid Chalmers. Här på Chalmers utsågs han 1998 till professor i teknisk akustik. Wolfgangs forskargrupp är idag bland de världsledande inom teoretisk modellering av däck och vägbanebuller, och deras resultat har fått snabb och genomgripande användning inom däckindustrin.

Magnus Skoglundh är professor vid Kompetenscentrum katalys och har valts in i IVAs avdelning för kemiteknik. Han har länge varit en nyckelperson i Chalmers synnerligen framgångsrika forskning inom emissionskatalys. Magnus har varit engagerad i ett 30-tal doktorandarbeten och har publicerat 118 vetenskapliga artiklar och 130 konferensbidrag. Han tilldelades 2009 Håkan Frisingers pris.

Johan Woxenius är professor vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har valts in i IVAs avdelning för samhällsbyggnad. Han är civilingenjör och doktor i transportteknik från Chalmers, samt docent i logistik. 2008 fick han en professur i företagsekonomi, med fokus på sjöfartslogistik och transportekonomi, vid Handelshögskolan i Göteborg. Johan bidrar till samarbetet mellan Chalmers och Göteborgs universitet i kompetenscentren Lighthouse (sjöfart) och Northern Lead (logistik).

Ann Louise Johansson, som utbildade sig till civilingenjör i elektroteknik på Chalmers har valts in i IVAs avdelning för teknikens grunder och gränsområden. Hon har bland annat arbetat vid European Space Agency och blev 1998 doktor i elektroingenjörskonst. I dag är Ann Louise Johansson vice president strategy på Flexenclosure, som utvecklar och tillverkar systemlösningar för telekomindustrin med fokus på grön energiförsörjning.

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien bildades 1919 och är världens äldsta ingenjörsvetenskapsakademi. I och med de nya invalen har IVA 904 svenska och 265 utländska ledamöter.

Publicerad: må 03 dec 2012. Ändrad: ti 04 dec 2012