Ericsson bjuds in i grafenflaggskeppet

Chalmersledda flaggskeppsprojektet Graphene Flagship, ett av Europas största forskningsinitiativ genom tiderna, kommer att fördubblas i storlek. 66 nya samarbetspartner inbjuds att ansluta sig till konsortiet till följd av en konkurrensutsatt ansökningsomgång värd nio miljoner euro. Ericsson AB är den enda nya svenska partner som har valts ut.​​​​​
​I samband med starten av den internationella grafenkonferensen Graphene Week 2014, 23-27 juni på Chalmers, kom beskedet att antalet samarbetspartner ombord på forskningsflaggskeppet Graphene Flagship växer radikalt. Partnerskapet omfattar därmed mer än 140 organisationer från 23 länder. Flaggskeppet är nu fullt riggat för att ta ”supermaterialet” grafen, och besläktade skiktade material, från forskarnas laboratorier ut i vardagslivet.

Fler små och medelstora företag

Europeiska kommissionens vice ordförande Neelie Kroes (@NeelieKroesEU), ansvarig för EU:s digitala agenda, välkomnade det utvidgade partnerskapet:

– Europa är ledande inom grafenrevolutionen. Detta ”mirakelmaterial” har potential att radikalt förbättra våra liv. Det stimulerar ny teknologi inom medicin, såsom konstgjorda näthinnor, och hållbarare transporter med lätta och långlivade batterier. Ju mer vi kan ta till vara potentialen i grafen desto bättre!

De 66 nya samarbetspartnerna kommer från 19 länder, varav sex är nya i konsortiet: Bulgarien, Estland, Israel, Tjeckien, Ungern och Vitryssland. Med 16 nya samarbetspartner har Italien nu det största antalet deltagare i flaggskeppetsprojektet Graphene tillsammans med Tyskland (23 vardera), följt av Spanien (18), Storbritannien (17) och Frankrike (13).

Sverige kommer att ha sex partner med, om man redan nu räknar in Ericsson AB. Vid sidan av Chalmers och Chalmers industriteknik har universiteten i Umeå och Linköping varit representerade sen starten i oktober 2013, precis som Karolinska institutet. Se detaljer i tidigare pressmeddelande.

Över en tredjedel av de nya samarbetspartnerna är företag, främst små och medelstora företag, vilket tyder på ett allt större intresse för grafen inom europeiskt näringsliv. I det ursprungliga konsortiet var siffran 20 procent.

Stort intresse för att ansluta sig till flaggskeppet
Den konkurrensutsatta ansökningsomgången på 9 miljoner euro (av 54 miljoner euro i finansiering totalt sett under inkörningsfasen 2014–2015) lockade 738 organisationer från 37 länder att lämna in sammanlagt 218 förslag. De mottagna förslagen utvärderades på grundval av deras vetenskapliga och tekniska expertisnivå, genomförande och bedömd effekt. De rangordnades av en internationell panel ledande experter från hela världen, framför allt framstående professorer. 21 förslag valdes ut för finansiering.

Prof. Jari Kinaret, fysikprofessor på Chalmers och chef för flaggskeppsprojektet Graphene:

Jari Kinaret. Foto: Henrik Sandsjö.– Responsen var överväldigande, vilket är en indikator på det förtroende som finns för flaggskeppsprojektet runt om i Europa, och den status som projektet har. Konkurrensen har varit mycket hård. Jag är tacksam för engagemanget från de sökande och våra nästan 60 oberoende expertgranskare som hjälpt oss igenom processen. Jag är imponerad av den höga kvaliteten på förslagen som vi har fått in, och jag ser fram emot att arbeta med alla nya samarbetspartner för att förverkliga flaggskeppsprojektets yttersta mål: ökad konkurrenskraft och fler arbetstillfällen i Europa. 

Europa i förarsätet
Grafen karaktäriserades av Andre Geim och Konstantin Novoselov från University of Manchester på ett banbrytande sätt, vilket ledde till 2010 års nobelpris i fysik. Båda är engagerade i enmiljardsprojektet Graphene Flagship som syftar till att omvandla avancerad vetenskaplig forskning till säljbara produkter. Initiativet placerar Europa i täten i den globala kapplöpningen för att utveckla grafenteknologin. 


Nya partner inbjudna att delta i flaggskeppsprogrammet

Belgien: Université de Namur, Université libre de Bruxelles, Interuniversitair Micro-Electronica Centrum

Bulgarien: Bulgarian Academy of Sciences, Nano Tech Lab Ltd

Estland: Tartu Ülikool

Finland: University of Eastern Finland

Frankrike: Université Montpellier 2 Sciences et techniques, Laboratoire national de métrologie et d'essais, Horiba scientific, Pixium Vision, University Pierre and Marie Curie, Polymem S.A, Atherm

Grekland: University of Crete

Israel: Technion Israel Institute of Technology

Italien: University of Padova, Breton S.p.A., Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Italcementi S.p.A., Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Selex ES, University of Pisa, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, University of Salerno, Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni, Libre S.r.l., Grinp S.r.l., Dyesol Italia S.r.l., Centre Ricerche Fiat S.C.p.A, Nanesa S.r.l, Delta-Tech S.p.A

Nederländerna: Eindhoven University of Technology, DSM Ahead BV

Polen: University of Warsaw

Schweiz: Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Spanien: Universidad de Zaragoza, Biomedical Research Networking Center in Bioengineering, Biomaterials and Nanomedicine, Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer, Tecnalia Research and Innovation, nVision Systems & Technologies S.L., Instituto de Tecnologias Quimicas Emergentes de la Rioja

Storbritannien: University College London, Imperial College London, Amalyst Ltd, G24 Power Ltd, The University of Nottingham, University of Sheffield, University of London, BAE Systems (Operations) Limited, University of Sunderland

Sverige: Ericsson AB

Tjeckien: J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry

Tyskland: Karlsruhe Institute of Technology, Technische Universität München, Bielefeld University, Ulm University, BASF, CNM Technologies GmbH, Fraunhofer-Gesellschaft zur Foerderung der angewandten Forschung e.V., Epcos AG, TU Dortmund, University of Augsburg

Ungern: Research Centre for Natural Sciences, Hungarian Academy of Sciences

Vitryssland: Institute for Nuclear Problems

Österrike: Guger Technologies OG


Mer om grafen:

Läs mer här om det europeiska flaggskeppet Graphene Flagship.

Chalmers egen grafenrelaterade verksamhet är samlad inom Chalmers grafencentrum.Sidansvarig Publicerad: ti 01 jul 2014.