En stjärnklar natt på Onsala rymdobservatorium

En kall natt i början av februari tog Chalmers fotograf, Johan Bodell, på sig varma kläder och åkte ut till Onsala rymdobservatorium för att fånga radioteleskopen i sina rätta element. Detta är några av bilderna han kom hem med.
Onsala rymdobservatorium är en nationell forskningsinfrastruktur för radioastronomi och relaterade geovetenskaper. Observatoriet förser forskare med utrustning för studier av jorden och resten av universum. I Onsala, 45 km söder om Göteborg, drivs tre radioteleskop, en station i teleskopnätverket Lofar, samt utrustning för GNSS, havsnivåmätningar, gravimetri, seismologi och atmosfärsforskning. Observatoriet medverkar även i flera internationella projekt. Institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola är värd för observatoriet. Verksamheten drivs på uppdrag av Vetenskapsrådet.

Onsalas tvillingteleskop är observatoriets nyaste tillskott. Det är två toppmoderna parabolantenner som är till för forskning, inte om rymden, utan om vår egen planet och hur den rör sig.

Teleskopen ingår i ett internationellt nätverk av teleskop under uppbyggnad. Målet är att kunna mäta teleskopens positioner relativt varandra med millimeterprecision. Med dagens radioteleskopnätverk – där 20-metersteleskopet vid Onsala rymdobservatorium ingår – görs liknande mätningar, men med centimeterprecision.

Teleskopen består av två parabolantenner, 13,2 meter i diameter. De ingår i det växande nätverket VGOS (VLBI Global Observing System) tillsammans med andra teleskop i Tyskland, USA, Spanien samt på Azorerna och Svalbard. Med hjälp av metoden långbasinterferometri – som också används av astronomer för att göra extremt högupplösta bilder av till exempel galaxer och stjärnor – mäts positioner för avlägsna radiokällor på himlen. Källorna, kvasarer, är galaxkärnor på miljarder ljusårs avstånd, där omgivningarna runt växande supermassiva svarta hål lyser starkt på många våglängder. Skillnader i ankomsttid för radiovågorna från dessa källor till olika teleskop används för att fastställa teleskopens lägen relativt jordens mitt.

Onsala rymdobservatorium

Visa ▼

På bilderna:

I bilderna lyses teleskopens paraboler upp av röda hinderljus. Utöver tvillingteleskopen syns det stora 25-meterstelekopet, som invigdes 1964 och som idag utför astronomiska observationer tillsammans med andra radioteleskop runt om i världen i nätverk som European VLBI Network.

I en bild syns 20-metersteleskopets vita skyddande radom. På himlen bakom teleskopen lyser Vintergatans otaliga stjärnor, bland dem välkända stjärnbilder som Orion, Oxen och Stora björnen, och stjärnhoparna Plejaderna och Hyaderna.

De vita strecken skapas av satelliter som reflekterar solljus när de åker över himlen. De gröna och röda mönstren på himlen uppstår i kameran.
Källa: Onsala rymdobservatorium

Publicerad: to 08 feb 2018. Ändrad: fr 09 feb 2018