​Biträdande professor Karin Brolin och hennes grupp har tagit fram en världsunik matematisk humanmodell som kan förutsäga mänsklig rörelse innan krock.

En av universitetsvärldens starkaste industrikopplingar

​Times Higher Education Magazine publicerade nyligen data som visar att bara fem universitet har högre andel industriell sampublicering än Chalmers. Färska siffror från CWTS Leiden ranking placerar nu Chalmers på plats tio i världen.
​I analyser som mäter forskningssamverkan med industrin hamnar Chalmers återkommande tio-i-topp i världen.

Av alla vetenskapliga artiklar som Chalmers forskare publicerade år 2012-2015 hade hela 10,9 procent författats ihop med forskare inom industrin, visar en mätning från CWTS Leiden ranking som publicerades 17 maj. Det är högst bland de svenska universiteten och ger en tiondeplats globalt.

Listan toppas av China University of Petroleum Beijing följt av Eindhoven University of Technology och Osaka Prefecture University. Japan och Kina har fler höga placeringar. Danmarks tekniska universitet, DTU, hamnar på plats 15 och svenska KTH på plats 26.

När företaget Clarivate Analytics nyligen gjorde en liknande analys av tio års vetenskaplig publiceringsstatistik hamnade Chalmers på sjätte plats i världen, med 9,1 procents industriell sampublicering. Högst då hamnade koreanska Samsung-kopplade Pohang University of Science and Technology och franska National Institute of Applied Sciences of Lyon (INSA Lyon).

Times Higher Education Magazine lyfte i det fallet fram just Chalmers i en artikel med rubriken Universities with the biggest corporate links.

I jämförelse med andra universitet i toppen på dessa listor samarbetar Chalmers forskare med många olika företag, i många olika branscher. Störst är samarbetet inom fordonssektorn, där de olika Volvo-bolagen räknat i publiceringsvolym står för ungefär en sjättedel av Chalmers industrisamverkan. Förutom Volvo-bolagen hamnar SP/Rise, Ericsson, Astrazeneca, GKN och ABB högt på listan över industriaktörer som Chalmers samarbetar med publiceringsmässigt.

– Vi försöker utveckla Chalmers på ett systematiskt sätt med fokus både på vetenskaplig kvalitet och på att stärka förmågan att samverka med industrin. Det är intressant att det återspeglas så tydligt i den vetenskapliga publiceringsstatistiken, säger Chalmers rektor och vd Stefan Bengtsson.

Text: Christian Borg

Publicerad: fr 19 maj 2017. Ändrad: ti 29 aug 2017