Ny webbplats om Chalmers och E39-projektetEuropaväg 39 går igenom norska västlandet, som är ett område under snabb ekonomisk utveckling på grund av bland annat offshoreindustrin. Restiden med bil från Trondheim till Kristiansand kan genom utbyggnaden av E39 sänkas från 20 till 12 timmar om åtta fjordpassager med färja ersätts med bro eller tunnel. Norska Statens vegvesen står därför inför enorma väginvesteringar, uppskattningsvis ca 150 miljarder norska kronor.

Nu säkrar Norge vetenskaplig kompetens via avtal med Chalmers kring gemensam forskning. Det är första gången som Statens vegvesen tecknar den här typen av långsiktigt avtal med ett utländskt universitet.

 
 
Nu finns en webbplats på styrkeområde Samhällsbyggnad där mer information finns om de olika forskningsprojekt som Chalmers startat med anledning av E39-avtalet. Läs mer här.
 
Avtalet med Chalmers gäller forskning och kompetensutveckling inom främst tre områden:
 
  • Nya strukturer och kompositmaterial för broar.
  • Fördjupade geotekniska kunskaper för att undvika ras och problem i brofundament och tunnlar.
  • Hållbarhet och energi. Statens vegvesen har en vision om klimatneutrala vägar med stora inslag av vindkraft och havsbaserad vattenkraft, möjligen kopplade till isfria vägbanor. Forskare vid Chalmers ska ta fram olika scenarier för hållbara vägar.


Här kan du läsa och ladda ner de forskningsresultat som hittills framkommit:

A review of the factors affecting the biodiversity.pdf

Modelling biodiversity in highway.pdf

Induced urban and regional spatial development.pdf

Graphene and transport infastructure.pdf

Sustainability Assessment of Transport Infrastructures.pdf

The role of microbiological biofilm.pdf

Ground improvement for marginally stable slopes.pdf


Publicerad: ti 22 nov 2016.