De får Chalmers pedagogiska pris

Chalmers pedagogiska pris 2013 tilldelas Magnus Evertsson, Dina Petranovic Nielsen och Fredrik Olindersson. Det pedagogiska prisets jury lyfter särskilt fram att alla tre pristagare framgångsrikt tillämpat lärcentrerad undervisningsplanering, eller "constructive alignment" och att de i sin undervisning gör starka kopplingar till praktiken.
Juryns motivering:

Magnus Evertsson, biträdande professor på institutionen för produkt- och produktionsutveckling, uppmärksammas för sitt utvecklingsarbete av kursen Maskinelement. Han har utvecklat en tydlig koppling mellan lärandemål, undervisningsaktiviteter och examination i kursens olika delar. Den goda balansen mellan teori och praktiska exempel bidrar till att studenterna skaffar sig djup förståelse för ämnet.

Dina Petranovic Nielsen, forskarassistent, docent på institutionen för kemi- och bioteknik, uppmärksammas för sitt arbete med kursutveckling baserad på lärcentrerad undervisningsplanering och för engagerande undervisningsmetoder, som särskilt uppmuntrar kritiskt tänkande. Hon behandlar studenterna som likvärdiga deltagare i undervisningsprocessen och eftersträvar återkoppling åt båda håll. Dinas sätt att uppmuntra studenterna att ställa frågor stimulerar deras lärande och får dem att våga tro på sig själva.

Fredrik Olindersson, tekniklektor på institutionen för sjöfart och marin teknik, uppmärksammas för sitt arbete med utveckling av Sjökaptensprogrammet, vilket resulterat i att lärare och studenter fått en gemensam bild av dess mål. I samverkan med lärarlag, studenter och näringslivsrepresentanter har Fredrik identifierat primära lärsekvenser, och på så sätt stärkt kopplingen mellan ämnena. Han har dessutom byggt upp ett system för studentledd simulatorträning. Studenter har därigenom fått ökad möjlighet att uppnå praktisk färdighet på hög nivå.
 
Priset kommer att delas ut vid examensceremonin den 7 december.

Publicerad: ti 15 okt 2013.