Publicerad: ti 08 maj 2012. Ändrad: on 09 maj 2012

Dags för Chalmers finaste fest

Lördagen den 12 maj är det dags för 2012 års doktorspromotion i Göteborgs Konserthus. I år promoveras 79 filosofie och teknologie doktorer, tre hedersdoktorer samt en jubeldoktor.

Doktorspromotionen är den finaste och festligaste av Chalmers akademiska högtider. Högskolan har haft rätten att utdela doktorsgraden sedan 1940 - fram till lördagens ceremoni har 2 791 teknologie doktorer, 285 filosofie doktorer, tre ekonomie doktorer och en medicine doktor promoverats vid Chalmers efter examen.

Dessutom har högskolan promoverat sammanlagt 189 hedersdoktorer. Den 12 maj blir Geetam Tiwari, Peter Catto och Leif Johansson nummer 190, 191 och 192 i den imponerande listan över hedrade personer.

I publiken såväl som på scenen i konserthuset på lördag sitter den speciella gästen Ulla Cyrus-Zetterström. För 30 år sedan promoverades hon till hedersdoktor. Snart 99 år gammal är Ulla Cyrus-Zetterström still going strong. Så sent som förra året slutade hon med sina gästföreläsningar.

Nils-Herman Schöön promoveras till jubeldoktor för att fira att det nu gått 50 år sedan han blev doktor på Chalmers.

Årets promotionsakt kommer att inledas med ett välkomstanförande av rektor Karin Markides, samt en föreläsning av årets promotor, professor Anne-Marie Hermansson, vicerektor med ansvar för Chalmers styrkeområden.

I anslutning till promotionsakten delas Chalmersmedaljen ut till lärarlag vid Solbergagymnasiet i Arvika samt föreningen Intize, som genom sina värdefulla insatser främjat högskolans verksamhet och utveckling.

Marie Arehag tar emot Stiftelsens pris, Hans Johannesson tilldelas utmärkelsen Årets forskarhandledare och Christoph Langhammer belönas med Styrkeområdenas pris.

Den 46:e promotionshögtiden i högskolans historia inramas av musik av Chalmersorkestern under ledning av Anders Ottosson, sång av Mats Persson och Chalmers Sångkör. Ulrik Höglund framför ett stycke på flygelhorn.
Det blir också tal av doktor promota Cecilia Berlin och Studentkårens ordförande Emilia Liljeström.

Ami Lanner på Avdelningen för kommunikation och marknad genomför i år sin åttonde promotion som ceremonimästare och ansvarig. Vid sin sida har hon sin närmaste kollega Leine Öberg.

- Det är lika spännande varje år. Eftersom alla som ska promoveras och äras är nya från år till år går det aldrig rutin i arrangemanget. När dagen är inne och ljuset dämpas i Konserthuset, orkestern spelar upp Chalmershymnen och säckpipeblåsaren kommer ut på scenen får man verkligen gåshud. Vi hoppas också att gästerna ska få en riktigt trevlig bankett efter den högtidliga ceremonin, säger Ami Lanner.

Promotor Anne-Marie Hermansson promoverar till

hedersdoktorer
Geetam Tiwari, Peter Catto och Leif Johansson

jubeldoktor
Nils-Herman Schöön

teknologie och filosofie doktorer efter avlagd examen
Fredrik Öisjöen, Martin Börjesson, Johanna Jönsson, Carl Linderholm, Karin Pettersson, Caroline Markusson, Kristofer Bodvard, Anders Gunnarsson, Andreas Hellström, Saqib Javed, Sara Johansson, Patrik Lennartsson, Nathalie Scheers, Cecilia Svelander, Karl Börjesson

Håkan Torbjörn Johansson, Christina Yin Vallgren, Lisa Simonsson, Istvan Pusztai, John Berge, Cecilia Holmqvist, Petter Westbergh, Anette Jansson, Mia Bondelind, Hendrik Schlune, Hans Ponnert, Jan Englund, Lisa Hernqvist, Martin Olausson, Karin Kraft, David Heintz

Peter Lindroth, Marcus Isaksson, Alexandra Jauhiainen, Sofia Tapani, Anna Gund, Mattias Henriksson, Fredrik Sandblom, Huu-Phu Phung, Kristina Kunert, Maria Berge, Sus Lundgren, Cecilia Berlin, Viktor Hiort af Ornäs, Patrik Ekheimer, Lars Bankvall, Anna Fredriksson

Henrik Sternberg, Joanne Ellis, Peter Gullberg, Christoffer Landström, Matthijs Klomp, Johan Sandström, Johan Tillberg, Joel Andersson, Jörgen Andersson, Peter Berntsen, Daniel Cederkrantz, Kamellia Dalaei, Sara Erkfeldt, Karin Gong, Stefan Hellström, Pavleta Knutsson

Lisa Kylhammar, Susanne Nilsson, Stefan Olovsjö, Johan Scheers, Marie Sonestedt, Jasna Stevanic Srndovic, Elisabeth Lindell, Pui Lam Tam, Pia Tejland, Johan Berglund, Amer Catic, Stellan Gedell, Timo Kero, Kristina Wärmefjord, Ulf Högman, Anders Skoogh.

Text: Michael Nystås
Foto: Jan-Olof Yxell

Läs mer:

Chalmers hedersdoktorer 2012 >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/årets-hedersdoktorer-är-utsedda.aspx

Årets hedersdoktorsföreläsningar >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/2012-ars-hedersdoktorer-forelaser.aspx

Lärarlag i Arvika och matematikmentorer prisas av Chalmers >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Lararlag-i-Arvika-och-matematikmentorer-prisas-av-Chalmers.aspx

Christoph Langhammer får Styrkeområdenas pris >>>
www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Styrkeomradenas-pris-till-Christoph.aspx

Stiftelsens pris till Marie Arehag >>>
www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/stiftelsens-pris

Hans Johannesson är Årets forskarhandledare >>>
www.chalmers.se/insidan/SV/aktuellt/nyheter/artiklar/hans-johannesson-ar


Seminarium med Solbergagymnasiet och Chalmers

Med anledning av att Solbergagymnasiet i Arvika erhåller Chalmersmedaljen 2012 för sitt arbete med att vara ”Inspirerande förebilder som stärker ungdomars självkänsla och visar vägen mot högre studier inom naturvetenskap och teknik” inbjuds härmed till ett seminarium under eftermiddagen fredagen den 11 maj med temat ”dialog om växelverkan mellan gymnasieskolan och högskolan” där inbjudna representanter från Solbergagymnasiet medverkar.

Program
Vad/hur gör Chalmers?
Samuel Bengmark berättar om MPLOL och samarbetet med fältskolorna
Hur kan vi utveckla en fungerande växelverkan mellan Gymnasieskolan och Högskolan?
En diskussion om hur vi kan fördjupa samverkan mellan Gymnasiet och Högskolan i allmänhet och med Chalmers och Solbergagymnasiet i synnerhet (inklusive fika)
Vad/hur gör Solbergagymnasiet och vad kan Chalmers lärarstudenter lära av Solbergagymnasiet?

Datum: Fredagen den 11 maj
Tid: kl 13-16
Plats: Scaniasalen, Chalmers Kårhus en trappa upp, Campus Johanneberg
Anmälan: Via Doodle >>> www.doodle.com/9zs4vs8r2rckvmqw

Publicerad: ti 08 maj 2012. Ändrad: on 09 maj 2012