Chalmersprofessor i Formas forskarråd

Professor Carl-Eric Hagentoft har tagit plats som en av tretton ordinarie ledamöter i Formas forskarråd, vilket är Formas högsta beslutande organ.
Carl-Eric Hagentoft är professor i byggnadsteknik vid Chalmers. Hans forskning handlar framför allt om värme-, fukt- och lufttransport i byggnaders klimatskal och komponenter. Platsen i Formas forskarråd en den senaste i raden av förtroendeuppdrag; han sitter bland annat Scientific Council of VREF (Volvo Research and Educational Foundation), är ledamot i styrelsen för Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur samt har haft uppdrag inom EU och International Energy Agency, IEA.

2012 fick han utmärkelsen "Årets innovation" av Svenska byggbranschens utvecklingsfond för ett utvecklingsprojekt som visar att det går att göra vattenburna golvvärmesystem enklare. Han har också fått ÅForsk Kunskapspris för sina insatser att sprida populärvetenskaplig kunskap om fukt och byggande.

Läs mer: Formas webbplats


Text: Anita Fors
Foto: Jan-Olof Yxell

Publicerad: ti 19 feb 2013.