Chalmersforskare får bidrag för samarbete med Sydkorea

Marcus Wilhelmsson och Sergey Kubatkin får vardera 1,9 miljoner kronor för forskningssamarbete med Sydkorea.
Nio forskare från Sverige och nio från Sydkorea får dela på totalt 60 miljoner kronor för forskningssamarbete av högsta internationella standard. Satsningen finansieras av Stiftelsen för strategisk forskning tillsammans med National Research Foundation of the Republic of Korea, NRF.

Pengarna ska användas till gemensamma seminarier, konferenser, workshops och annat utbyte mellan forskargrupperna. Efter en halvtidsutvärdering om tre år finns chans att erhålla lika mycket pengar till.

Bland de svenska forskarna som fått bidrag finns två från Chalmers:

Marcus Wilhelmsson, fysikalisk kemi, med projektet Biosensing av miRNA och detektion av läkemedelsväxelverkan
Sergey Kubatkin, kvantkomponentfysik, med projektet Elektronik med grafen-nanoband och organiska nanofiber.

Sidansvarig Publicerad: on 17 dec 2014.