Chalmers Hållbarhetsdag 2018

Chalmers samlas för en hållbar framtid

​Den 23 oktober samlas anställda och studenter på Chalmers för att ägna dagen åt hållbarhetsfrågor. På agendan ryms bland annat klimatförnekelse, matens roll för hälsa och miljö, övergripande diskussioner om Chalmers roll i hållbar utveckling, och mycket mer.
Programmet är utformat utifrån FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030, och temat för årets event är mål 3, God hälsa och välbefinnande. Genom hälsotemat knyter vi an till flera av de 17 globala målen.
 
Hälsa och välbefinnande är övergripande frågor som är viktiga för oss som individer, för Chalmers som organisation, för Göteborg, Sverige, andra länder och det internationella samfundet. I programmet syns Chalmers bidrag till lösningar på globala hälsoproblem, men vi lyfter också fram utmaningar relaterade till vår arbets- och studiemiljö.
 
– Att ständigt problematisera och reflektera över hållbarhet är viktigt och kommer att bli allt viktigare. Att se sin egen verksamhet i ljuset av andras och som en del av en större helhet ger ökad kunskap, nya kontakter och reflektion kring det egna arbetet. Genom att stimulera olika typer av möten mellan forskare utvecklas idéerna och prioriteringarna över tiden, säger Chalmers prorektor Anna Dubois.
 
Totalt erbjuder programmet över 30 seminarier, workshops och utställare och är fördelat på fem parallella spår: Hållbara campus, Hälsa och sjukvård, Hållbart arbets- och studentliv, Klimat och energi samt Universitetets roll i samhället.
 
I en inledande panel diskuteras hälsa, välbefinnande och hållbarhet och hur globala och svenska trender kan påverka Chalmers roll, ansvar och strategisk utveckling. Gästerna är nyckelpersoner från Chalmers ledning samt experter inom antibiotikaresistens, hälsa och organisationsutveckling.
Dagen avrundas med en presentation från vinnarna av Göteborgs internationella miljöpris (WinWin) 2018: Kalundborg Symbiosis.
 
Maria Grahn, styrkeområdesledare för Energi och värd för årets Hållbarhetsdag ger sina tips från det breda innehållet.
 
– Du kan exempelvis testa kortspelet Klimatkoll som hjälper dig att förstå hur vår vardag påverkar klimatet, ta del av seminarierna om universitetets roll i samhället, till exempel genom en workshop om "fake news", eller lära dig om möjligheterna kring framtida hållbara bioraffineringskoncept av tång, trä eller biprodukter från industrin som kan ge produkter med viktiga hälsoeffekter, som läkemedel, livsmedelsingredienser och finkemikalier, säger Maria Grahn.
 
 
Programmet för Hållbarhetsdagen: www.chalmers.se/hallbarhetsdagen
 
Läs mer om programpunkten Fake news - gimmicks och pseudovetenskap. Intervju med Sheila Galt
 

Exempel från det omfattande programmet

 
Spår A: Hållbara campus
• Digital tvilling av Chalmers campus
• Det goda livet på campus
• Kom och utvärdera våra campusområden
 
Spår B: Hälsa och sjukvård
• Personliga hälsoråd och dieter utifrån algoritmer – fakta, framtid eller fiktion?
• Vad är bioraffinering? Produkter och processer för bättre hälsa
• Lövbiff, larver eller linser – om att äta för hälsa och klimat
 
Spår C: Hållbart arbets- och studentliv
• Ett hållbart arbetsliv – nytt tillvägagångssätt på Chalmers baserat på ny forskning
• Vad händer i kroppen vid stress och hur får man utmattningssyndrom?
• Mental hälsa bland studenter, hur kan Chalmers förbättra arbetsmiljön?
 
Spår D: Klimat och energi
• Verktyg för ökat klimatengagemang
• Cirkulär ekonomi, hälsa och välbefinnande
• Klimatförnekelse: utmaningar för hållbar utveckling
 
Spår E: Universitetets roll i samhället
• Fake news – gimmicks och pseudovetenskap
• Vad betyder hållbarhet på Chalmers?
• Hur ser Chalmers hållbara utbildning ut i framtiden?
 
 
Dessutom medverkar representanter från Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Chalmersfastigheter, Akademiska Hus, Akademihälsan, Fysiken, Benify, Miljöbron, Globalpsykologerna och spinoff-initiativen CarbonCloud och Svalna.

Publicerad: må 08 okt 2018. Ändrad: fr 19 okt 2018