Publicerad: ti 11 dec 2012. Ändrad: to 13 dec 2012

God Jul och Gott Nytt År!

Chalmers önskar alla studenter, alumner och samarbetspartners en God Jul och ett Gott Nytt År.

Superkargören William Chalmers (1748–1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bl a Kina, under senare delen av 1700-talet. Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en industriskola för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. "Chalmersska Slöjdskolan", som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola.

Publicerad: ti 11 dec 2012. Ändrad: to 13 dec 2012