Chalmers med på Nordiskt Forum i Malmö

Chalmersforskaren Helene Ahlborg var på plats vid den uppmärksammade jämställdhetskonferensen Nordiskt Forum i Malmö den gångna helgen. Hon deltog i flera paneldebatter tillsammans med bland andra Miljöpartiets språkrör Åsa Romson, miljöminister Lena Ek (C), och Agneta Stark, docent i företagsekonomi och stridbar debattör.

Fyradagarskonferensen Nordiskt Forum - med underrubriken New Action on Women’s Rights - avslutades i helgen och arrangerades av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Närmare 20 000 deltagare samlades i Malmö den 12-15 juni för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik.

Inbegriper miljö- och klimatfrågor
Helene Ahlborg är doktorand i miljösystemanalys vid institutionen för energi och miljö på Chalmers. Hon medverkade bland annat i seminariet "Feministisk ekonomi och välfärd. Från utopi till praktik" som arrangerades av Sveriges Kvinnolobby i samarbete med Mälardalens Kvinnolobby och Kvinneuniversitetet i Norden.
Feministisk ekonomi är ett begrepp som i dag även inbegriper miljö- och klimatfrågor, och Helene Ahlborg gav diskussionen perspektiv utifrån hållbarhet och genus.
 Jag ser socialt välstånd och mänsklig förmåga att leva ett gott liv som vårt mål. Som miljövetare ser jag att en socialt hållbar utveckling är fundamentalt beroende av att vi har en ekologiskt hållbar värld, sa hon i ett öppningsinlägg.

Ekonomin ett medel, inte ett mål i sig
För att uppnå en ekologiskt hållbar värld menade Helene Ahlborg att vi måste bryta vårt beroende av ekonomisk tillväxt så som den ser ut i dag med ständigt ökande energi- och materialflöden:
 Ekonomin ska vara ett medel för att uppnå socialt välstånd, men inte ett mål i sig. Vi har byggt in oss i ett system som är strukturellt beroende av ekonomisk tillväxt. Om vi får en tillväxt som stannar av eller nerväxt så leder det till sociala problem som arbetslöshet. Det är ett strukturellt problem och vi måste förändra själva grunden för det ekonomiska systemet. Annars kommer vi att få väldigt allvarliga miljöeffekter. Redan nu har vi kommit så långt i den ekonomiska tillväxten att den inte längre leder till ökad välfärd utan istället skapar ekonomiska kostnader som är större än nyttorna, sa Helene Ahlborg.
Framför allt är det människors hälsa och välbefinnande som påverkas. Än så länge har dessa negativa effekter inte drabbat Sverige i så hög grad utan främst fattiga länder.
 För mig handlar en feministisk ekonomi principiellt om icke-exploatering, och det måste vara ett globalt perspektiv på det.
Som exempel på det globala perspektivet berättade Helene Ahlborg om ett projekt hon är engagerad i, som handlar om att ge människor i Östafrika tillgång till el.
 De får nu el för första gången. Våra energisystem måste ställas om. Det är en grundläggande förutsättning för framtida välbefinnande. Den ekonomiska tillväxt vi sett i västvärlden har varit möjlig tack vare tillgång på väldigt billig energi från fossila bränslen. Det kan inte fortsätta på det viset, slog hon fast.

Skyddande av ekosystemen och miljön
Andra inslag i en feministisk ekonomi är en relativt jämlik inkomstfördelning, maktdelning och skyddande av ekosystemen och miljön.
 Jag tycker att miljövetarna missar frågorna om maktrelationer, och här kan jag komma in med ett feministiskt perspektiv. Jag ser hur vår nuvarande användning av naturresurser, vår konsumtion, hur marknader fungerar, leder till förvärrad fattigdom, framför allt för kvinnor och barn i andra länder. Därmed bibehåller vi ett strukturellt förtryck. Fattigdomen består bland annat på grund av hur de globala marknaderna fungerar. För kvinnor och män på landsbygden i Tanzania är dagens kapitalism en oerhört dålig affär, sa Helene Ahlborg.

Granskar regeringens budgetproposition
Sveriges Kvinnolobby är en partipolitiskt obunden och ideellt verksam paraplyorganisation för svensk kvinnorörelse och granskar varje år regeringens budgetproposition ur ett jämställdhetsperspektiv. Det var också Svensk Kvinnolobby som tog initiativet till konferensen Nordiskt Forum.
 Vad vi gör när vi granskar budgetpropositionerna är att vi letar efter om det till exempel finns könsuppdelad statistik, då blir vi jätteglada. Finns det dessutom en analys om vad skillnaderna mellan kvinnor och män består i blir vi nästan överlyckliga. Men hur skulle det vara om det inte handlade om att hitta ett jämställdhetsperspektiv i en redan formulerad politik, utan ifall jämställdhet var utgångspunkten för de politiska förslagen? sa Svensk Kvinnolobbys vice ordförande Clara Berglund, som ledde samtalet.

Vetenskapliga belägg
Helene Ahlborg från Chalmers var först ut att kommentera detta:
 Det finns ganska många vetenskapliga belägg för att jämställdhet är bra för män också. Det är lika viktigt för både kvinnor och män och får oss alla att må bättre. En annan grundläggande princip är att jämlikhet är bra även för rika. Samhället blir tryggare och bättre med mindre våld, om det är mer socialt jämlikt. Även rika människor har därför glädje av att klyftorna inte är så stora.
 Här har vi pratat mycket om väldigt specifika frågor och jag tror att det är i dessa specifika frågor som en möjlig förändring ligger. Det är där det måste till. Det är bara friska, välmående och fria människor som kan bidra till ett kreativt och bra samhälle. Människor som utsätts för en exploatering i sitt arbete och i sin vardag och därför mår dåligt, kommer inte att kunna skapa det samhälle vi vill ha. En feministisk ekonomi gör den här kopplingen mellan individerna som ska må bra, och övergripande strukturella frågor om till exempel skydd av ekosystem och reglering av finansmarknaden, sa Helene Ahlborg.
Med i panelen var också Margunn Bjørnholt, sociolog, författare och forskare, Policy and Social Research AS, Stefan Carlén, förbundsekonom på Handelsanställdas förbund, Virginija Langbakk, ordförande i European Institute for Gender Equality (EIGE), Johanna Rickne, forskare på Institutet för näringslivsforskning, lärare på institutet för näringslivsforskning (SIPA) vid Columbia University, samt Barbro Sundback, psykolog och ledamot i Ålands landskapsregering (S).

Givande konferens
Senare under konferensen deltog Helene Ahlborg även i seminariet "Pink is the new green. A feminist understanding of global sustainable development", där miljöminister Lena Ek och Miljöpartiets språkrör Åsa Romson ingick i panelen tillsammans med Nozipho Bardill, stabschef vid FN-organet UN Women, Beatrice Kindembe, vd och miljöchef på BKind Konsult AB, och Minna Gillberg, energipolitisk analytiker och hållbarhetsexpert på LRF.
På seminariet, som arrangerades av Sveriges Kvinnolobby och Miljöpartiets kvinnoförbund Gröna kvinnor, diskuterades feministiska perspektiv på hållbar utveckling.
Med på plats i Malmö fanns också Chalmers jämställdhets- och mångfaldssamordnare Bruno Rudström för att lyssna och lära:
 Det var en givande konferens. Jag inriktade mig på de programpunkter som handlade om hållbarhet eftersom det kändes mest intressant ur ett chalmersperspektiv. En så här stor konferens har inte arrangerats sen 1995, och den kommer säkert att ge efterdyningar inom politiken, säger Bruno Rudström.

Text: Michael Nystås
Foto: Bruno Rudström

Se seminariet "Feministisk ekonomi och välfärd. Från utopi till praktik" i sin helhet på Bambuser

Läs mer om Nordiskt Forum

Sidansvarig Publicerad: on 18 jun 2014.