Sidansvarig Publicerad: fr 10 maj 2013.

Chalmers leder EU:s miljardsatsning på grafen

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS, UMEÅ UNIVERSITET, KAROLINSKA INSTITUTET OCH LINKÖPINGS UNIVERSITET: Chalmers har fått EU:s förtroende att leda ett gigantiskt forskningsinitiativ kring supermaterialet grafen. Det tillkännager kommissionens vice ordförande Neelie Kroes idag under en presskonferens i Bryssel. Finansieringen på upp till 9 miljarder svenska kronor motsvarar tio års arbete för tusen forskare.

Sex europeiska lag, med helt olika vetenskapliga visioner, har kämpat i över två år om denna ”historiens största utmärkelse för excellent forskning”, som EU-kommissionen beskriver det. Två vinnare offentliggörs idag.

Allra högst rankas det Chalmers-ledda Graphene Flagship, som redan från start omfattar 126 akademiska och industriella forskningsgrupper i 17 europeiska länder, och vars vetenskapliga råd rymmer fyra nobelpristagare.

 – Det är förstås främst ett erkännande för de inblandade forskarna på Chalmers, men även en bekräftelse på att svensk forskning håller mycket hög internationell klass, säger utbildningsminister och vice statsminister Jan Björklund.

Befälhavare på flaggskeppet blir initiativtagaren Jari Kinaret, som är professor i fysik på Chalmers.
– Jag är hedrad och stolt över att Graphene har valts till det första flaggskeppet inom europeisk forskning, och kan försäkra att våra akademiska och industriella partners runt om i Europa är hängivet engagerade i projektet, säger Jari Kinaret.

Uppdraget är att förflytta supermaterialet grafen och liknande nanometertunna material från forskarlabben ut i var mans hand genom att – i samarbete med spetsföretag på området – revolutionera ett flertal industrier. Därigenom hoppas forskarna och EU kunna skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen i Europa.

– Det är ett fantastiskt förtroende som övriga Europa visar Chalmers, med den koordinerande roll vi får för Europas största forskningssatsning genom tiderna. Satsningen stämmer väl överens med Chalmers syn på universiteten som nav för samarbetet mellan samhälle, industri och akademi och hur den positionen ger våra forskare ytterligare möjligheter att göra skillnad, säger Karin Markides, rektor för Chalmers.

Grafen – ett enda lager av kolatomer – kan vara den mest fantastiska och mångsidiga substans som mänskligheten har fått tillgång till. Starkare än det starkaste stål, men ändå lätt och flexibelt, kan grafen få elektroner att färdas tusen gånger snabbare än kisel. Grafen är samtidigt genomskinligt, och därmed en ledare som kan kombinera elektriska och optiska funktioner på ett exceptionellt sätt. Andre Geim och Konstantin Novoselov tilldelades 2010 års Nobelpris i fysik för sina banbrytande experiment på grafen, och båda är vetenskapliga rådgivare till, och forskare i, flaggskeppet.

Exempel på förväntade grafenbaserade produkter är ultrasnabb och formmässigt flexibel elektronik såsom elektroniskt papper och böjbara smarta telefoner, lättare och mer energieffektiva flygplan samt avancerade batterier. På längre sikt förväntas grafen ge upphov till nya typer av datorer och revolutionerande medicinska tillämpningar såsom konstgjorda näthinnor.

– Med över 100 deltagande universitet och företag från 17 länder redan från start är möjligheterna stora att åstadkomma både vetenskapliga och industriella genombrott som kommer att gynna alla delar av Europa i framtiden, säger Karin Markides.

Flaggskeppet kastar loss under 2013 med en totalbudget på 54 miljoner euro för de första 30 månaderna, medel ur EU:s sjunde ramprogram. Forskningsmässigt bidrar Sverige med grupper från Chalmers, Umeå universitet, Karolinska institutet och Linköpings universitet. Enligt planerna kommer de svenska grupperna tillsammans att få 2,4 miljoner euro från EU i denna uppstartsfas. Chalmers får dessutom 2,7 miljoner euro från EU för sin koordinerande roll.

Text: Christian Borg
Foto: Oscar Mattsson

 

För ytterligare information:

Läs fler detaljer i det internationella pressmeddelandet.
Ladda ner Frågor och svar om flaggskeppet Graphene [pdf, 92 KB]
Ett komplett pressmaterial på engelska finns tillgängligt på www.graphene-flagship.eu.

Intervjutillfällen för svenska medier:

Kontaktuppgifter och mer information om de svenska forskargrupperna i flaggskeppet:

Måndag 28 jan:
Jari Kinaret, direktör för flaggskeppet Graphene, och rektor Karin Markides finns tillgängliga på en presskonferens i Bryssel idag måndag, med start kl 11.15. Presskonferensen livesänds via http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm Intervjuer via telefon kan ske tidigast kl 13, men journalister på plats prioriteras. Kontakta Christian Borg med önskemål, helst via sms.
Christian Borg, presschef, 0766-314235, christian.borg@chalmers.se

Docent Tomas Löfwander är assisterande direktör för flaggskeppet. Han finns på Chalmers i Göteborg. För mer information och bokning, kontakta:
Christophe Eléhn, 031-772 25 46, 076-610 59 23,
christophe.elehn@chalmers.se.

Tisdag 29 jan:
Jari Kinaret ger intervjuer i Göteborg kl 08.15-14.00. För mer information och bokning, kontakta:
Christophe Eléhn, 031-772 25 46, 076-610 59 23,  christophe.elehn@chalmers.se

Kort om den svenska grafenforskningen inom flaggskeppet

Chalmers – €1.274.988
Vid sidan av sin roll som direktör för flaggskeppet deltar Jari Kinaret (jari.kinaret@chalmers.se) även forskningmässigt med sin egen grupp vid institutionen för teknisk fysik. Området är modellering och optimering av grafenbaserade nanoelektromekaniska sensorer. Tre grupper leds av professorer vid institutionen MC2. Herbert Zirath (031-772 18 52, herbert.zirath@chalmers.se) och Jan Stake (031-772 18 36, jan.stake@chalmers.se) leder varsin grupp med fokus på design, modellering och demonstration av högfrekventa komponenter och kretsar inom flaggskeppets arbetsprogram i högfrekvenselektronik. Sergey Kubatkin (031-772 54 75, sergey.kubatkin@chalmers.se) deltar i grundläggande studier av grafen, inklusive så kallade kvant-Hall-effekter och grafenmönstring på nanonivå.  

Umeå universitet – €495.992
Forskargruppen vid Umeå universitet leds av docent Alexandr Talyzin. Gruppens forskning är intriktad på att utveckla nya grafenmaterial som är optimerade för vätelagring och för studier av materialens adsorptionsegenskaper.
Alexandr Talyzin, institutionen för fysik, 090-786 63 20, alexandr.talyzin@physics.umu.se

Karolinska institutet – €319.500
Forskargruppen vid Karolinska Institutet är ledande inom området nanotoxikologi och leds av professor Bengt Fadeel. Hans grupp kommer att studera hälsoeffekterna av det nya nanomaterialet grafen.
Bengt Fadeel, Institutet för miljömedicin, 08-524 877 37, bengt.fadeel@ki.se

Linköpings universitet – €277.500
En grupp under ledning av professor Rositsa Yakimova vid Linköpings universitet är ledande inom produktion av grafen från kiselkarbid och grundare till företaget Graphensic AB.
Rositsa Yakimova, institutionen för fysik, kemi och biologi, 013-282528, roy@ifm.liu.se

Sidansvarig Publicerad: fr 10 maj 2013.