Chalmers arrangerar i Almedalen

Under årets politikervecka i Almedalen 1-8 juli 2012 är Chalmers medarrangör av den Västsvenska arenan, en av veckans mest centrala mötesplatser. Totalt deltar medarbetare från Chalmers i drygt trettio seminarier. Engagemanget från Chalmers har aldrig varit så stort tidigare.
Energifrågor står högt på agendan under årets Almedalen. Enligt Ny Tekniks bedömning är hela 300 seminarier kopplade till energi, och Chalmers är representerade i panelen på cirka 15 av dem. Styrkeområde energis Tomas Kåberger är Chalmers flitigaste paneldeltagare.
 
Annars präglas medverkan av den västsvenska fokuseringen på fem starka kluster: Transport, Grön kemi, Hållbara städer, Life Science och Maritima miljöer. Chalmers är värd för det första, Transport, men bidrar till debatten och diskussionen inom alla fem. Läs mer om den Västsvenska arenan här.
 
Rödlistade metaller, genmanipulerade grödor och kvalitet inom vården är några av de övriga ämnena. Feministisk politik och hyresreglering, två andra. Rektor Karin Markides deltar i ett IVA-seminarium om en ny samhällsroll för forskningen.
 
Text: Christian Borg
 
Följ rapporteringen från Almedalen via Chalmers nyhetskanal på twitter.
 

All Chalmers medverkan i Almedalen 2012

Enligt det officiella programmet.


VÄSTSVENSKA ARENAN
Måndag 2 juli 8:00 - 9:00
Per Olof Arnäs, forskare, Chalmers
Arrangör: Chalmers
 
Måndag 2 juli 9:00 - 10:00
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers
Arrangör: Automotive Sweden, Innovatum Teknikpark
 
Måndag 2 juli 2012 12:30 - 13:30
Jörgen Sjöberg, strategisk verksamhetsutvecklare, Chalmers
Arrangör: Västsvenska handelskammaren, Chalmers
 
Måndag 2 juli 14:00-15:30
John Holmberg, vicerektor, Chalmers
Arrangör: Västra Götalandsregionen
 
Måndag 2 juli 14:30 - 16:30
Per Olof Arnäs, forskare, Chalmers
Arrangör: Closer, Chalmers
 
Tisdag 3 juli 09.00 - 10.15
Kristina Holmgren, forskare Energi & miljö, Chalmers
Arrangör: Business Region Göteborg, Västra Götalandsregionen, Kemiföretagen i Stenungsund, Plast- & kemiföretagen och Föreningen Svenska Science Center
 
Onsdag 4 juli 11:30 - 13:00
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers
Arrangör: Västra Götalandsregionen, Västsvenska handelskammaren
 
Onsdag 4 juli 13:30 - 15:00
John Holmberg, vicerektor Chalmers
Arrangör: Västsvenska handelskammaren
 
Torsdag 5 juli 9:00 - 10:30
Jens Nielsen, professor och styrkeområdesledare Life Science, Chalmers
Arrangör: Västra Götalandsregionen, Göteborgs universitet, Chalmers, Business Region Göteborg
 
Fredag 6 juli 9:00 – 10:30
Klas Brännström, föreståndare Lighthouse, Sjöfart och marin teknik
Arrangör: Västra Götalandsregionen
 
 
PÅ TEMAT: ENERGI OCH KLIMAT
Måndag 2 juli 2012 13:30 - 15:00
Thomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers
Arrangör: Pöyry Management Consulting
 
Tisdag 3 juli 2012 08:00 - 09:30
Christian Ekberg, professor i kärnkemi, Industriell materialåtervinning, Chalmers
Arrangör: Uppsala universitet
 
Tisdag 3 juli 2012 10:00 - 12:00
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers
Arrangör: Hagainitiativet
 
Tisdag 3 juli 2012 13:00 - 16:15
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers 
Arrangör: Regional energi
 
Onsdag 4 juli 2012 08:00 - 09:30
Filip Johnsson, professor, Energiteknik, Chalmers
Arrangör: Svenska Design & Teknikföretagen
 
Onsdag 4 juli 2012 11:30 - 12:25
Tomas Grönstedt, professor, Strömningslära, Tillämpad mekanik, Chalmers
Arrangör: Flygets dag – Volvo Aero, Saab
 
Onsdag 4 juli 2012 15:00 - 16:30
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers samt Japan Renewable Energy Foundation
Arrangör: Exportrådet
 
Fredag 6 juli 2012, 10:00 – 11:30
Tomas Kåberger, professor, Styrkeområde energi, Chalmers samt Japan Renewable Energy Foundation
Arrangör: Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen
 
 
ÖVRIGT
Söndag 1 juli 2012 20:00 - 21:00
Jonas Landgren, forskare inom området krishantering och IT, Chalmers
Arrangör: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med flera
 
Måndag 2 juli 2012 11:45 - 13:15
Tomas Kåberger, professor, Chalmers (moderator)
Arrangör: East Sweden, med flera
 
Måndag 2 juli 2012 14:00 - 14:45
Julie Gold, forskare, Biologisk fysik, Chalmers 
Arrangör: Samspråk i Almedalen
 
Måndag 2 juli 2012 14:00 - 15:00
Klas Brännström, föreståndare Lighthouse, Chalmers, Sjöfart och marin teknik
Arrangör: Lighthouse
 
Tisdag 3 juli 2012 09:00 -10:00
Henrik Eriksson, forskare, Chalmers
Arrangör: Upphandlingsstödet vid Kammarkollegiet
 
Tisdag 3 juli 2012 10:30 -12:00
Daniel Langkilde, forskarskolan Rays samt kårordförande Chalmers
Arrangör: Teknikföretagen
 
Onsdag 4 juli 2012 08:30 - 09:30
Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia, Chalmers och Handelshögskolan i Göteborg
Arrangör: Fastighetsägarna och Sveriges Byggindustrier
 
Onsdag 4 juli 2012 11:00-11:45
Christian Ekberg professor, Industriell Materialåtervinning, Chalmers
Britt-Marie Steenari, bitr professor, koordinator vid Chalmers centrum för återvinning, CCR, Chalmers
Teodora Retegan, forskare, Chalmers centrum för återvinning, CCR, Chalmers
Arrangör: Miljöaktuellt Arena, Chalmers centrum för återvinning (Competence Centre Recycling, CCR)
 
Torsdag 5 juli 2012 10:30 - 12:30
Tomas Kåberger, professor, Chalmers
Arrangör: Swedish water house
 
Torsdag 5 juli 13:00 – 14:15
Maria Lindholm, forskare, Teknikens ekonomi och organisation, Chalmers
Arrangör: Transportgruppen
 
Torsdag 5 juli 14:00 – 15:45
Anders Ahlbäck, Styrkeområde transport, Chalmers
Arrangör: Kneg
 
Torsdag 5 juli 16:00 – 17:15
Karin Markides, rektor, Chalmers
Arrangör: IVA
 
Fredag 6 juli 2012 10:00 - 12:00
Helene Ahlborg, forskare, Energi och miljö, Chalmers
Arrangör: Sveriges kvinnolobby
 
 

Publicerad: ti 26 jun 2012. Ändrad: to 28 jun 2012