Chalmers bäst i Europa

Studenterna: Chalmers har den bästa utbildningen i Europa

​Internationella studenter anser att Chalmers har den bästa utbildningen i Europa, enligt International Student Barometer. Kvaliteten på undervisning och bedömningar får särskilt beröm. På frågan om universitetet är "ett bra ställe att vara på" placerar studenterna Chalmers högst i världen.
​I undersökningen har International Student Barometer kartlagt internationella studenters upplevelser av sina lärosäten inom kategorier som utbildning, stöd, mottagande och levnadsstandard. Årets resultat bygger på svar från nästan 200 000 internationella studenter vid 212 lärosäten i hela världen.

I utbildningskategorin – där Chalmers placeras bäst i Europa och fyra i världen – lyfter studenterna från Chalmers fram att lärarna är experter inom sitt område, att de talar utmärkt engelska och att de har en god förmåga att förmedla sina kunskaper. Undervisningsstödet i form av bedömningar, feedback och kursorganisation får också goda betyg.

– Vi har i flera år legat högt inom området Learning, så jag är inte förvånad. Men att vi har lyft oss inom alla områden i kategorin ser jag som ett kvitto på det jag själv upplever varje dag: alla lärare, programansvariga, viceprefekter, verksamhetsstöd, studentrepresentanter med flera har fokus på att hela tiden bli lite, lite bättre. En kultur av ständiga förbättringar som jag är väldigt stolt över att få representera, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

Det formella välkomstprogrammet för nya studenter, och de sociala aktiviteter som erbjuds, får också bra betyg i studien. Chalmers International Mobility group som hanterar internationella utbytesstudenter, har enligt samma undersökning, korats till den bästa i världen.
 
– Det känns fantastiskt roligt och hedrande. Detta är också ett bevis på att allt jobb vi lägger ner resulterar i något riktigt bra. Vår förhoppning är att vi på detta vis bidrar till Chalmers rykte globalt som en bra studiedestination, säger Ann-Marie Danielsson-Alatalo, samordnare för Chalmers International Mobility group. 

Göteborg en av världens bästa studieorter

Chalmers får en topp-placering i världen också när det gäller frågan om universitetet är ”en bra plats att vara på”. Detta återspeglar studenternas upplevelser av att leva som student på Chalmers i Göteborg. Det sociala livet och kollektivtrafiken i Göteborg får också mycket höga betyg.

Göteborgs universitet deltog också i årets ISB, och deras studenter rapporterade en liknande tillfredsställelse med den bredare upplevelsen av Göteborg.

– Undersökningen visade att våra internationella studenter är nöjda med sitt dagliga liv i stan. De betraktar Göteborg som en mycket bra plats, de uppskattar den miljövänliga attityden, känslan av personlig säkerhet och att man lätt kan ta sig runt med kollektivtrafik, säger Klara Ljungberg, International Relations Officer vid Göteborgs universitet.

Yuning Li, som flyttade hit från Kina för att studera Electric Power Engineering på Chalmers, berättar:

– Studentlivet på Chalmers innebär en bra balans mellan arbete och vardagsliv. Det är ett perfekt exempel på ”lagom”! Dessutom underlättar de starka kontakterna mellan Chalmers och industrin i Göteborg när jag försöker utforma min idealiska karriärväg och vara beredd på framtiden, säger Yuning Li.

Fokus på studentboenden

Några problemområden kvarstår dock. Att hitta lämpligt boende är fortfarande ett problem, liksom vissa praktiska frågor som att öppna ett bankkonto och de höga levnadskostnaderna.

– Vi lägger mycket energi på är att informera blivande studenter om hur de bäst kan göra för att hitta bostad, och hur viktigt det är att börja den processen tidigt. Vi fortsätter också arbeta ihop med andra aktörer för att det ska byggas fler studentbostäder, och försöker påverka banksystemet, säger vicerektor Maria Knutson Wedel.

Bara ett stenkast från campus Johanneberg färdigställs nu kvarteret Uddjaur med 118 nya studentbostäder i slutet av mars. Vid Gibraltarvallen bygger man också för närvarande 100 studentbostäder som riktar sig mot internationella mastersstudenter och gästforskare på Chalmers med planerad inflyttning i augusti.

I Göteborg pågår också flera nybyggnadsprojekt för att få till fler studentbostäder i staden och i närheten av campus. I samverkansgruppen Gbg 7000+ är ambitionen att man ska bygga minst 7 000 nya studentbostäder i Göteborg fram till 2026.

Text: Vedrana Sivac och Joshua Worth
 

Om undersökningen

  • Den internationella studentbarometern genomförs årligen av organisationen I-graduate. Just denna undersökning genomfördes från september till december 2018 och omfattar 212 universitet i hela världen. Chalmers distribuerade frågeformuläret till 1 472 internationella studenter och svarfrekvensen var 23 procent.
  • De svarande är internationella studenter på masternivå samt utbytesstudenter på Chalmers. Indien, Tyskland, Kina, Spanien och Frankrike var de främsta representerade nationaliteterna bland de svarande.
 

Sidansvarig Publicerad: on 03 apr 2019.