Chalmers får 184 miljoner kronor av Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om bidragen för årets stora utlysning inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Forskare på Chalmers får totalt 184 miljoner kronor, fördelat på upp till fem år.
Totalt har Vetenskapsrådet beslutat om anslag på 1,47 miljarder kronor i årets omgång. Av dessa anslag är 407 miljoner kronor beviljade för år 2013. Chalmers ligger på fjärde plats på listan över de lärosäten som får mest pengar för nästa år, med beviljade anslag på knappt 54 miljoner kronor.
 
Anslagen till Chalmers går till 49 olika forskare. Tre av dessa får rambidrag: Erik Agrell (12 miljoner kronor), Christophe Demazière (8 miljoner kronor) och Jens Nielsen (17 miljoner kronor). Övriga forskare får projektbidrag eller industridoktorandbidrag.

De 49 chalmersforskarna, typ av bidrag, forskningsprojekt, och totalt anslag i kronor
• Erik Agrell, Rambidrag för strategisk forskning inom informations- och kommunikationsteknik, Adaptiva optiska nätverk: Teori och algoritmer för systemoptimering, 12 000 000
• Wolfgang Ahrendt, Projektbidrag, Ett enhetligt ramverk för statisk och körtids-verifiering av objekt-orienterad mjukvara, 2 550 000
• Joakim Andréasson, Projektbidrag, Fotokontrollerad Energiöverföring i DNA-Baserade Strukturer, 2 800 000
• Marta Bally, Projektbidrag - Unga forskare, Bioanalytiska verktyg för multivalenta interaktioner: från cell membranets dynamik på nanoskala till virusinfektion, 3 600 000
• Thilo Bauch, Projektbidrag , nanoSQUIDs och nano-ringar för sondering av det mikroskopiska ursprunget för hög kritisk temperatur supraledning,  2 475 000
• Bo Berndtsson, Projektbidrag, Komplex analys och konvexitet, 4 000 000
• Andreas Dahlin, Projektbidrag - Unga forskare, Polymerer i Aktiva Nanoporer, 2 800 000
• Saroj Dash, Projektbidrag - Unga forskare, Kisel spinntronik vid rumstemperatur, 2 811 000
• Christophe Demazière, Rambidrag för strategisk energiforskning, Utveckling av banbrytande och noggranna metoder för säkerhetsanalyser av framtida och befintliga reaktorer (DREAM4SAFER), 8 000 000
• Giuseppe Durisi, Projektbidrag - Unga forskare, Grundläggande begränsningar av användarnas samordningen i trådlösa nätverk, 3 287 000
• Peter Enoksson, Projektbidrag, MEMS-baserade gapvågledare för THz tillämpningar, 4 000 000
• Andrew Ewing, Projektbidrag, Ultraminiatyriserad analytisk kemi: metaboliter i flyger hjärnan och i enstaka sändare vesiklar, 6 000 000
• Martin Fagerström, Projektbidrag - Unga forskare, Flerskalig modellering av duktilt brott , 3 200 000
• Paolo Falcone, Projektbidrag - Unga forskare, Distribuerad Koordinering av Mobila Nätverks System i Okända Miljöer, 3 287 000
• Mikael Fogelström, Projektbidrag , 2 700 000
• Leonid  Gorelik, Projektbidrag, Kvantmekaniska icke-jämviktsfenomen i nano-hybridstrukturer, 2 325 000
• Jan Grahn, Projektbidrag, Transistorer för millimetervågsförstärkarare med extremt låg effekt förbrukning, 3 800 000
• Johan Gustavsson, Projektbidrag, Transversellt distorderat högkontrastgitter som multifunktionell spegel i vertikalkavitetslasrar möjliggör litografisk bestämning av våglängden och gör lasern snabbare, 4 000 000
• Mats Hedberg, Industridoktorandprojekt, Adaptiv kopplare för RFID kommunikation i reaktiva närfältet, 1 617 000
• Andreas Isacsson, Projektbidrag, Ickelinjäriteter, dissipation och brus i grafenresonatorer, 3 600 000
• Gavin Jeffries, Projektbidrag - Unga forskare, Enkel neuronala nätverksanalys med mikrodroppe koncentrator tillsammans masspektrometri: Studerar neurotransmittorer avvikelser för behandling av sjukdomar i hjärnan, 3 300 000
• David Kleinhans, Projektbidrag - Unga forskare, Vindkraftverk: teori och statistik, 2 800 000
• Per Lincoln, Projektbidrag, Studier av selektiviteten i ruteniumkomplex intermolekylära växelverkan, 1 920 000
• Anna Martinelli, Projektbidrag - Unga forskare, Struktur och dynamik i jonvätskebaserade material för nästa generations bränsleceller, 3 400 000
• Oskar Modin, Projektbidrag - Unga forskare, Mikrobiell elektrosyntes - en grundläggande undersökning av nya cellandningsvägar, 4 000 000
• Jens Nielsen, Rambidrag för strategisk energiforskning, Biobaserad produktion av diesel och jetbränsle, 17 000 000
• Martin Nilsson Jacobi , Projektbidrag, Teori och design principer för själv-assemblerande system, 3 000 000
• Stefan Norberg, Projektbidrag, Karakterisering av material för hållbar energiproduktion med totalspridningsmetoder, 2 400 000
• Hans Nordman, Projektbidrag, Turbulens och transport i avancerade operationsområden för fusion, 1 200 000
• Michael Oevermann, Projektbidrag , Large-eddy simulation of spray flames in reciprocating engines using linear-eddy sub-grid modeling, 2 655 000
• Magnus Oldenbo, Industridoktorandprojekt, Effektiv simuleringsdriven utvecklingsmetodik för bilstrukturer i kompositmaterial, 2 156 000
• Peter Olsson, Projektbidrag, Design av metamaterial för mekaniska *osynlighetsmantlar*, 3 820 000
• Eva Olsson, Projektbidrag, Kontroll av egenskaper hos tunnelbarriärer, 3 473 000
• Itai Panas, Projektbidrag – Genombrottsforskning, Nyttiggörande av superatombegreppet i sökandet efter supraledning vid högre temperaturer, 4 000 000
• Michael Persson, Industridoktorandprojekt, Karaktärisering och utvärdering av ytaktiva silica nanopartiklar, 2 156 000
• Ann-Sofie Sandberg, Projektbidrag , Ny strategi för utveckling av säkra livsmedel till glutenintoleranta: Kemisk modifiering av gluten för att hindra inbindning till vävnadstransglutaminas, 3 200 000
• Timur Shegai, Projektbidrag - Unga forskare, Optiska hybridantenner för effektiva kvantljuskällor, 4 400 000
• Jan Stake, Projektbidrag, Nya mikrovågskomponenter baserade på integrerade grafen/ferroelektriska material, 3 039 000
• Jeffrey E Steif, Projektbidrag, Bruskänslighet, optimala grafer och perturbationer av interagerande partikelsystem, 3 200 000
• Per Stenström, Projektbidrag, Ramverk för finkornig resurshantering i heterogena parallella arkitekturer, 4 400 000
• Sofia Svedhem, Projektbidrag, Nanoparticles and their interactions at biointerfaces - medical applications and nanosafety, 2 375 000
• Jan Swenson, Projektbidrag, Struktur och dynamik i mjuka och biologiska material, 3 300 000
• Victor Torres Company, Projektbidrag - Unga forskare,  5 200 000
• Lyudmila Turowska, Projektbidrag, Gruppalgebror and multiplar, 2 400 000
• Bernt Wennberg, Projektbidrag, Mångpartikelsystem, kinetiska ekvationer och matematisk spelteori med många spelare, 3 200 000
• Elizabeth Wulcan, Projektbidrag - Unga forskare, Residue currents in complex and algebraic geometry, 3 200 000
• Johan Wästlund, Projektbidrag, Optimering, algoritmer, och fasövergångar, 3 200 000
• Genkai  Zhang, Projektbidrag, Analys på symmetriska och lokalt symmetriska rum. Representationer av Liegrupper, 3 095 000
• Huan Zhao, Projektbidrag - Unga forskare, Kompakta energieffektiva terahertzmottagare, 4 000 000
 
 
Forskare på Chalmers har dessutom fått 5 av 13 beviljade projektbidrag inom "Statistik i empiriska vetenskaper". Läs mer om det här
 
Text: Johanna Wilde

Publicerad: on 07 nov 2012. Ändrad: to 15 nov 2012