Campus Lindholmen.
​Kantar Sifo har mätt den svenska allmänhetens uppfattning om svenska lärosäten sedan 2012. I varje mätning har Chalmers anseendeidex varit högst i Sverige. Så även i år.​

Chalmers bibehåller högsta anseendet i Sverige

Kantar Sifo har mätt den svenska allmänhetens uppfattning om svenska lärosäten sedan 2012. I varje mätning har Chalmers anseendeindex pendlat mellan 86 och 90 – och alltid varit högst i Sverige. Så även i år. Kungliga tekniska högskolan, KTH, tar tillbaka andraplatsen från Lunds universitet.
Chalmers har mest positiv mediebild bland de svenska universiteten, enligt analysföretaget, och är tillsammans med KTH det universitet i Sverige som flest känner till. Det är en viktig förklaring till toppnoteringen. Viktigast i grunden är dock alltid en väl fungerande verksamhet, enligt Kantar Sifo. 

Enligt undersökningen bottnar allmänhetens höga förtroende i att Chalmers upplevs:

hålla hög internationell klass
vara framgångsrikt
stå sig väl i konkurrensen med andra universitet
erbjuda stor studentnytta
ha stark koppling mellan utbildning och forskning
satsa på förnyelse och utveckling för studenternas bästa
spela en viktig roll i samhällsutvecklingen
och vara trovärdiga medialt

De forskningstunga tekniska lärosätena och landets äldsta universitet har generellt högst anseende i Sverige. Efter Chalmers (87), KTH (85) och Lunds universitet (82) följde i år Uppsala universitet (80) och Lunds tekniska högskola (78). 

Årets anseendemätning genomfördes som en webbenkät i juli 2020 med svar från över 4000 personer. Totalt bedömdes 22 svenska lärosäten. 456 personer kände till och uttalade sig i detalj om Chalmers. 

Text: Christian Borg


Sidansvarig Publicerad: to 17 sep 2020.