bild när Kicki Björklund fyller Stefan Bengtssons kappsäck med pengar

Ökad satsning på management i byggsektorn

Chalmers och parterna i Centrum för management i byggsektorn (CMB) har undertecknat ett strategiskt samverkansavtal. Det innebär en dubblerad satsning från CMB:s partnerföretag – med fem miljoner kronor per år. Chalmers insats är en förstärkning med ytterligare en senior forskare för att utveckla forskningsområden med koppling till centrumets verksamhet. 

​​

Det nya avtalet markerades genom att Chalmers rektor Stefan Bengtsson, i samband med centrumets strategidag 22 november, fick en kappsäck som CMB:s styrelseordförande Kicki Björklund fyllde med guldpengar. Guldslantarna representerade vad samhällsbyggnadssektorns aktörer i Stockholm, Göteborg och Malmö berättat att de framför allt vill satsa på.

I Malmö stod den sociala bostadspolitiken högst på listan,  i Stockholm var intresset störst för  området renoveringsprocesser och i Göteborg var innovationsförmåga det område som intresserade flest företag.

– Fantastiskt med detta stora intresse för forskning kring management i byggsektorn från både stora och små företag. Vi tar med oss både intresset och pengarna och förvaltar det på bästa sätt, sa Stefan Bengtsson.

Kicki Björklund betonade vikten av samverkan mellan aktörer från olika delar av samhället:
– Det finns en stor ambition bland våra partnerföretag och det är viktigt att knyta ännu starkare band mellan akademin och företagen – för det finns mycket mer att göra.

Stefan Bengtsson höll med:
– Möjligheterna är många. Dels att säkra företagens kompetensförsörjning, dels möjligheten för branschen att ta del av forskningsresultat och för forskningen att ta del av aktuella frågeställningar hos företagen.

Strategidagen samlade 100 personer från akademi och företag för diskussioner om hur man tillsammans kan ta innovation till praktisk nytta.
– Det är sådana här gemensamma aktiviteter som gör att vi kan bli mer effektiva tillsammans när vi sedan möts i olika projekt. Samtidigt stärker det enskilda aktörers utveckling i samspel med akademin, säger Bengt Christensson, CMB:s vd sedan 2011.

Centrum för management i byggsektorn har vuxit mycket sedan starten för snart 20 år sedan, inte minst de senaste 6–7 åren då antalet partnerföretag närmare fördubblats. Vitt skilda delar av samhällsbyggna​dssektorn är representerade bland partnerföretagen – från stora byggjättar och bostadsbolag till arkitektbyråer och konsulter inom samhällsbyggnadsområdet. Alla med det gemensamma intresset och ambitionen att öka kunnandet om, och förståelsen för, behovet av managementfrågor i byggsektorn.

– Vi ser att management och ledarskap är avgörande för effektivare och bättre samarbete mellan aktörerna. Samhällsbyggande är ett samspel från politiken ända till genomförandet, med entreprenörer, fastighetsägare och konsulter i projekt. Den kedjan behöver bli effektivare för att möta de stora behoven av bostäder och infrastruktur. Gemensamma utmaningar kräver gemensamma lösningar, säger Bengt Christensson.

Med det nya avtalet för CMB vill Chalmers och branschens företag och organisationer växla upp engagemanget ytterligare och bli samhällsbyggnadssektorns främsta forum för management och ledarskap. Då behövs mer pengar till forskning och ytterligare forskningskapacitet på Chalmers.

Centrum för management i byggsektorn
CMB är ett samarbete mellan Chalmers och Stiftelsen för byggandets managementfrågor som består av närmare 70 företag och organisationer i byggsektorn. http://www.cmb-chalmers.se/


Text: Magnus Myrén
Foto: Yen Strandqvist


Sidansvarig Publicerad: fr 24 nov 2017.