Astronomistipendium till ung chalmerist

Chalmeristen Robin Andersson får Rosa Tengborgs ungdomsstipendium 2012 av Svenska astronomiska sällskapet. Robin är en hängiven amatörastronom med ett särskilt intresse för variabla stjärnor.
Robin Andersson är 20 år, kommer från Göteborg och studerar första året vid Chalmers. Hans intresse för astronomin väcktes under sena tonåren.
Sedan dess har Robin med teleskop och öga gjort hundratals uppskattningar av stjärnors långsamma blinkningar.

Han har dessutom tagit fram en handledning för nybörjare som vill upptäcka de variabla stjärnorna, och engagerat sig som medlem i nätverket Sveriges Variabelobservatörer (SVO) samt Göteborgs astronomiska klubb. Han har även bidragit till globala mätkampanjerna som drivs av American Association of Variable Star Observers, AAVSO.
Tillsammans med en kompis håller Robin nu på att bygga ett eget litet observatorium.

Rosa Tengborgs ungdomsstipendium på 5 000 kr delades ut i Stockholm den 13 oktober i samband med att Astronomins dag och natt firades över hela landet. Robin Andersson tog emot sin utmärkelse vid en ceremoni på planetariet Cosmonova vid Naturhistoriska riksmuseet, som också firar sitt 20-årsjubileum.

 Det är roligt att dela ut årets stipendium just till Robin. Det krävs hängivenhet för den här sortens amatörastronomi, och det är sannerligen inte många ungdomar som kan bidra till variabelastronomin, säger Jesper Sollerman, ordförande i Svenska astronomiska sällskapet.

På bilden här ovan tar Robin Andersson (t h) emot Rosa Tengborgs ungdomsstipendium av prisutdelaren Jesper Sollerman på plats i Cosmonova i Stockholm.

Rosa Tengborgs ungdomsstipiendium har tidigare tilldelats Assiye Süer, Frida Stenebo och Mikael Ingemyr.

Svenska astronomiska sällskapet grundades 1919 och har som syfte att sprida intresset för den astronomiska vetenskapen. Sällskapet ger ut tidningen Populär Astronomi.

Läs mer om Svenska astronomiska sällskapet >>>
astronomiska.se

Läs mer om Astronomins dag och natt >>>
astronominsdag.se

Läs mer om Sveriges variabelobservatörer >>>
var.astronet.se

Foto: Magnus Näslund

Publicerad: ti 16 okt 2012.