Angela Hillemyr

Foto: Jan-Olof Yxell

"Akademin kräver starka och mogna chefer"

Angela Hillemyr hade bara arbetat ett halvår som chef då hon blev erbjuden att gå Chalmers ledarskapsprogram. ”Det var enormt utvecklande. Som chef har man en stor påverkan på en grupp. Och som medarbetare vill man gärna möta en chef som är en mogen människa och duktig ledare.”
”Vi ser vad vi gör, men vi ser inte varför vi gör som vi gör. Alltså bedömer och värderar vi varandra utifrån vad vi ser att vi gör”
 Carl Jung
 
Det är strax efter lunch. Från Angela Hillemyrs arbetsrum på tredje våningen syns en blå himmel. Utanför grönskar det; på bara några dagar har naturen vaknat ur sin vintersömn och blomningen står i full prakt.
Det har gått knappt två år sedan Angela Hillemyr kom till Chalmers. Hon lämnade en lång karriär som forskare och chef på AstraZeneca; i femton år arbetade hon med läkemedelsutveckling och hade bland annat ansvar för en grupp som arbetade med forskningsfrågor kring metabolism. Själv har hon doktorerat med en avhandling i kemi. Det var med andra ord en välmeriterad forskare och chef som Chalmers rekryterade till institutionen för tillämpad mekanik.
Angela Hillemyr är administrativ chef för en grupp på 12 personer. Hon är även viceprefekt för nyttiggörande; en av flera uppgifter är att stimulera till och visa hur forskningsresultat kommer samhället till nytta på olika sätt.
– Det finns en värme och slags personlig stämning på Chalmers som är svårt att finna i en stor global koncern. Jag kände mig väldigt väl mottagen. Mycket känner jag igen, samtidigt är det en hel del nytt jag behöver lära mig. Det är skillnad att vara chef i en akademisk miljö, jämfört med i ett stort företag.

Komplext ledarskap

Chalmers är en decentraliserad organisation där besluten ligger nära medarbetarna. Å ena sidan stimulerar det till kreativitet och skapar stora möjligheter, å andra sidan finns en risk att olika delar av organisationen strävar åt olika håll, menar Angela Hillemyr.
– Min erfarenhet är att det finns starkare kontrollpunkter, tydligare mål och fler riktlinjer i ett kommersiellt företag. Här arbetar vi i en hierarkisk miljö där akademiska meriter väger tungt och där man tillfälligt kan bli chef för kollegor som har en högre akademisk meritering. Det är lite mer komplext och kräver starka och mogna chefer.
Det har gått nästan ett år sedan hon avslutade det tio månader långa ledarskapsprogrammet. Under två dagar, vid sammanlagt fem tillfällen, fick Angela Hillemyr tillsammans med ledare på olika nivåer inom Chalmers, möjlighet att reflektera och diskutera olika arbets- och ledarsituationer.
– För mig var det mycket värdefullt. Vi har haft många och givande diskussioner om olika utmaningar som man ställs inför som ledare och chef i en akademisk miljö. Vi använde oss av de problem och dilemman som vi möter i vår vardag. Vi fick också genomgå en omfattande utvärdering av det egna ledarskapet, vilket var väldigt nyttigt.

Chefer som coachar

Omfattande forskning visar att chefer generellt har svårt att skatta sina egna arbetsinsatser; det kan finnas en bristfällig överenstämmelse mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Det som många medarbetare säger sig vilja ha mest av, nämligen ett coachande förhållningssätt i samband med återkoppling, uppföljning och utvärdering, är på många företag och i organisationer en bristvara.
– Det coachande förhållningssättet är ett bra verktyg för att motivera och inspirera medarbetare. Som ledare har man ett stort ansvar att se till att medarbetare fungerar så bra som möjligt, dels som individ, dels i en större grupp. En duktig ledare får en arbetsplats att vilja jobba mot gemensamma mål.
Men, menar Angela Hillemyr, som chef måste man våga möta konflikter, vara tydlig och axla ansvaret att skapa välfungerande rutiner och se till att organisationens värdegrunder efterlevs.
– Jag har gått en hel del utbildningar i chef- och ledarskap, vilket jag tycker är viktigt för att utvecklas. På en arbetsplats möter man inte bara medarbetare, man möter människor med sina med- och motgångar och olika tunga ryggsäckar. Det gäller därför att ha stort överseende och inte överreagera på situationer som uppstår, utan att försöka förstå de bakomliggande orsakerna.
En omogen och omedveten chef kan lätt dra förhastade slutsatser och reagera på det som händer utifrån sin egen världsbild, menar Angela Hillemyr.

Stödjande nätverk

I början när hon var chef tog hon saker personligt, hon hade svårt att förhålla sig objektivt och lyfta blicken från detaljerna. Angela Hillemyr upplever att hon utvecklats och stärkts i sitt chef- och ledarskap, men vill betona att det också är en ständig resa i ett livslångt lärande.
– Att till exempel bli medveten om vad projiceringar är och inse när man dömer och tillskriver andra egenskaper och känslor som man själv kanske har svårt för, är en viktig nyckel för att bli en bra chef och ledare.
Ledarskapsprogrammet på Chalmers tycker hon är unikt i sitt slag; det skiljer sig åt från många andra program och utbildningar hon har gått.
– Vid sidan av teoretiska genomgångar fick vi ovanligt mycket tid att diskutera och reflektera. Jag har även fått en mycket större förståelse för hur det fungerar på andra institutioner och avdelningar på Chalmers. Numera ingår jag i ett nätverk där vi deltagare stöttar och inspirerar varandra. Att chefer från olika delar av organisationen träffas och utbyter erfarenheter är oerhört givande, säger Angela Hillemyr.
 
Text: Eva Nordin
 
 
Angela Hillemyr
Ålder: 50
Arbetar: Administrativ chef och vice prefekt på Tillämpad mekanik
Drivs av: Att få medarbetare att trivas och känna att vi jobbar mot samma mål. Mina ledord är arbetsglädje, engagemang och tillit.
Oroas av: Brist på ansvar och engagemang
Blir glad av: Att kunna bidra, när någon av mina medarbetare eller kollegor kommer förbi och vill berätta något, göra mig delaktig i deras idéer eller problem. Det uppskattar jag.
Skulle vilja: Ha mer tid!
Det tar jag med mig från ledarskapsprogrammet: Hur viktigt det är att vara lyhörd och skapa en bra dialog. Att man hela tiden pendlar mellan att vara chef, ledare och coach och att inte blanda ihop rollerna.

 
"Vi är beroende av varandra" Läs Mats Vibergs och Maria Thorén-Karlströms ord om Chalmers ledarskapsorogram
"Att bli en bra ledare kräver reflektion" Läs Arni Halldorssons ord om Chalmers ledarskapsprogram.

Sidansvarig Publicerad: to 17 sep 2015.