Publicerad: ti 04 okt 2011.

Chalmersdominans i studenttävling om rumsakustik

Fem av totalt sex priser i tävlingen ASA Student Design Competition gick till Chalmers. Bakom de framgångsrika bidragen ligger kombinationslag från de två utbildningsprogrammen Arkitektur & teknik och Sound and Vibration.


Tävlingen ASA Student Design Competition som arrangeras av The Acoustical Society of America handlade i år om att utforma en mindre konsertsal i kombination med en utomhusscen på en lantlig plats norr om New York. Segrade gjorde Anna Arvidsson och Malin Landh från AT tillsammans med Mihkel Toome från SoV.

Chalmersstudenter har varit mycket framgångsrika i den årliga internationella studenttävlingen kring arkitektur och rumsakustik som nyligen avgjordes i Seattle i USA och årets framgång är den hitintills främsta.

Tävlingen har som ett av syftena att uppmuntra samarbete mellan arkitekt- och ingenjörsstudenter. Det är i det nära samarbetet mellan professionerna som innovativa projekt tar form och kunskap utvecklas. Ljudet i våra offentliga rum är viktigt för vårt välbefinnande. Här handlade det om att hantera buller från den angränsande motorvägen och samtidigt artikulera välljuden från utomhusscenen och i den lilla konsertsalen speciellt avsedd för kammarmusik. Det tillhör arkitektens och ingenjörens kärnkompetens att kunna utforma rum, som bidrar till vår offentliga miljö med ett rikt och varierat ljudlandskap. Det handlar om att kunna konstruera med ljud som material

Studenter och lärare på Chalmers har visat stor entusiasm för samarbetet och resultatet har blivit därefter. Detta är ett gott exempel på att Chalmers internationellt står sig mycket väl i den internationella utveckling av samhällsbyggnadsområdet där arkitekt- och ingenjörsarbete alltmer integreras och där integrationen är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling.
 
ASA Student Design Competition (ASA=Acoustical Society of America)
Presentation av det vinnande bidraget (pdf):
STRIATIONS TO SOUND >>

Publicerad: ti 04 okt 2011.