40 miljoner satsas på nanoteknik med miljönytta

​Nu är det klart att Mistra startar ett nanoprogram med säkerhet i fokus. Programmet får Chalmers som bas och kommer att heta Mistra Environmental Nanosafety. Forskarna har fyra år på sig för att utveckla metoder som gör att nanoteknik blir en viktig del av ett hållbart samhälle. 
​Mistras styrelse har beslutat att starta forskningsprogrammet Mistra Environmental Nanosafety. Programmet som kommer att ledas från Chalmers får en budget på 40 miljoner kronor under fyra år.

– Det övergripande målet är att skapa en tvärvetenskaplig forskningsmiljö för att utveckla teknik som kan användas inom miljöområdet, säger Mistras VD Lars-Erik Liljelund. Programmet kommer även bedriva forskning om nanoteknikens miljöeffekter.

Nanoområdet är redan idag en teknik under snabb utveckling och nanomaterial används inom allt från elektronik till läkemedel. Dessutom finns förhoppningar om att tekniken ska ge unika material som kan användas för att rena luft och vatten, ingå i sensorer som kartlägger olika föroreningar eller bli absorbenter som fångar in koldioxid.

I konsortiet bakom det vinnande förslaget finns Chalmers, Göteborgs universitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan och Akzo Nobel. Programchef blir Sofia Svedhem vid Chalmers, som själv forskar om hur nanopartiklar interagerar med biologiska gränsytor och barriärer.

Precis som i andra Mistraprogram är samhällsvetenskapliga och etiska frågor lika viktiga som de naturvetenskapliga. Till exempel kan det bli intressant att undersöka vilka mekanismer som är viktiga att ha kontroll på för att användningen av nanoteknik ska vara säker.


Läs mer hos Mistra

Publicerad: to 03 apr 2014. Ändrad: to 17 apr 2014