Publicerad: må 19 nov 2012. Ändrad: on 21 nov 2012

20 000 till årets exjobb inom fjärrvärme

Chalmeristen Joel Goop får Svensk Fjärrvärmes stipendium Årets Exjobb 2012 på 20 000 kronor. Han belönas tillsammans med Amelie Parrow och Lovisa Jönsson från Uppsala universitet.

Årets vinnaruppsatser har båda fokus på systemperspektivet och juryn framhåller att uppsatserna är välskrivna och till direkt nytta för fjärrvärmebranschen.

Joel Goop från Chalmers tekniska högskola har med sitt examensarbete ”District heating in the Nordic countries – modelling development of present systems to 2050” tilldelats ett stipendium på 20 000 kronor i kategorin teknik/naturvetenskap.
 Syftet med uppsatsen var att titta på hur fjärrvärmens produktionsmix utvecklas i Sverige, Finland och Danmark utifrån olika framtidsscenarier. Jag har tittat på hela systemet och samtidigt tagit hänsyn till det som är speciellt med fjärrvärmen. Fjärrvärmesystemet är fascinerande, säger Joel Goop.

Joel Goop kommer från Falun och är i dag doktorand vid Institututionen för energi och miljö på Chalmers.

Amelie Parrow och Lovisa Jönsson från Uppsala universitet delar på stipendiet på 20 000 kronor i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap för sitt gemensamma examens­arbete ”Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme – med hänsyn till elprisets variationer”.
 Vi är jätteglada över det här priset. I början av vårt arbete gjorde vi många intervjuer med personer i fjärrvärmebranschen och det blev tydligt att branschen står inför utmaningar och behöver hitta nya sätt att öka lönsamheten, säger Lovisa Jönsson.

Amelie Parrow och Lovisa Jönsson har i sitt exjobb tittat på olika hur tekniker och investeringar i dessa påverkar elprisets utveckling.
 Vi analyserade elprisets utveckling utifrån olika tekniker och dess påverkan på val och effektivitet i kraftvärmeproduktionen, där vissa investeringar är mer lönsamma än andra, säger Amelia Parrow.

Amelie Parrow kommer från Uppsala och jobbar idag på Mälarenergi i Västerås. Lovisa Jönsson kommer från Västerås och jobbar nu som trainee på Siemens.

Fakta >>>
Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och delas ut varje år i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte. Vinnarna får ett stipendium på 20 000 kr i kategorierna ekonomi/samhällsvetenskap respektive teknik/naturvetenskap. För att kunna bli nominerad ska studenten ha gjort ett arbete inom fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla. En jury bedömer inkomna nomineringar och Svensk Fjärrvärmes styrelse fattar sedan beslutet.

Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med ca 140 medlemsföretag på mer än 250 orter. De svarar tillsammans för mer än hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla.

Bildtext >>>
Vinnare av Årets Exjobb fjärrvärme, fr v studenterna Joel Goop, Amelie Parrow och Lovisa Jönssson samt juryns ordförande Thore Sahlin. Foto: Svensk Fjärrvärme

Ladda ner de vinnande uppsatserna >>>
Joel Goop - District heating in the Nordic countries – modelling development of present systems to 2050
www.svenskfjarrvarme.se/Global/Arets%20Exjobb/Arets%20Exjobb%202012/AretsExjobb_Joel_Goop-District_heating_in_the_Nordic_countries%e2%80%93modelling_development_of_present_systems_to_2050.pdf

Amelie Parrow och Lovisa Jönsson: Lönsamhetsanalys av tekniker för utökad elproduktion i kraftvärme
www.svenskfjarrvarme.se/Global/Arets%20Exjobb/Arets%20Exjobb%202012/AretsExjobb_LovisaJonsson_AmelieParrow-L%c3%b6nsamhetsanalys_av_tekniker_f%c3%b6r_ut%c3%b6kad_elproduktion_i_kraftv%c3%a4rme%e2%80%93med_h%c3%a4nsyn_till_elprisets_variationer.pdf

Läs mer om Svensk Fjärrvärme >>>
www.svenskfjarrvarme.se

Publicerad: må 19 nov 2012. Ändrad: on 21 nov 2012