11,5 miljoner kronor till ny förgasningsanläggning

Göteborg Energi investerar 11,5 miljoner i byggnation av en förgasningsanläggning vid Chalmers Kraftcentral. Den ska användas till forskning kring förgasning av biobränslen.
- Förgasningsanläggningen ett mycket bra exempel på hur det långsiktiga samarbetet mellan Chalmers, Göteborg Energi och Akademiska Hus nu möjliggör att en ny innovativ förgasningsteknik snabbt kan tas till en demonstrationsfas, säger Filip Johnsson, professor i Uthålliga energisystem.

Arbetet som pågår vid kraftcentralen redovisades på ett internationellt seminarium om förgasning av biomassa den 20-21 september i Göteborg.

- Projektet ger ytterligare förstärkning till den redan starka forskningsmiljön som finns runt Chalmers kraftcentral och bidrar därmed till att göra Göteborgsregionen till ett kunskapscentrum för ny energiteknik. Vi utbildar ingenjörer och doktorer för en hållbar framtid och förgasningstekniken är en av flera tekniker som morgondagens ingenjörer kommer att arbeta med, säger Filip Johnsson.

Förgasningsanläggningen beräknas vara färdig för drift under slutet av 2007. Anläggningen innebär utveckling av teknik inom förgasning som kan användas inom kraftvärmeproduktion och fordonsbränsleframställning.

Forskning och resultat kring bioförgasning kommer att utgöra viktiga byggstenar för målsättningar avseende fossilfri energiproduktion och möjlighet att producera morgondagens fordonsbränsle.

För ytterligare information, kontakta:
Hanna Strand, projektledare Göteborg Energi 031- 62 67 96
Filip Johnsson, Avdelningen för energiteknik,
Chalmers, 031 772 1449
Henrik Thunman, Avdelningen för energiteknik,
Chalmers, 031 772 1451

Det internationella seminariet, International seminar on gasification and methanation, arrangeras av Svenskt Gastekniskt Center
Plats: Hotel Panorama i Göteborg.
Program: www.sgc.se/biomethane/programme.asp

Av: Ann-Kristine Nordin

Publicerad: on 19 sep 2007. Ändrad: to 23 dec 2010