Den 6:e utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Hållbar ingenjörsutbildning - kvalitet och långsiktighet

Chalmers tekniska högskola, 22-23 november 2017


Nästa utvecklingskonferens kommer att hållas i Luleå 27-28 november 2019


Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar är en nationell konferens för ingenjörsutbildning på högskolor och universitet. 

Konferensens syfte är att utveckla ingenjörsutbildningarnas kvalitet genom att:
  • lyfta fram och dela erfarenheter kring aktuell utveckling av ingenjörsutbildning
  • vara en arena för pedagogisk meritering och över tid utgöra ett arkiv för utvecklingen av Sveriges ingenjörsutbildningar
  • tillsammans analysera nuläge och utveckla nya möjligheter

Målet är att deltagarna:

  • får med sig något användbart till sin egen praktik
  • får tillfälle att utvidga sina nätverk

Målgrupper

  • Alla intresserade av ingenjörsutbildning på högskolenivå 
  • Lärare inom ingenjörsutbildningar
  • Personer aktiva inom programledning för ingenjörsutbildning, exempelvis programansvariga, administratörer, studievägledare, studentrepresentanter, samt externa ledamöter i programråd och liknande
  • Pedagogiska ledare och utvecklare inom ingenjörsutbildning

Vi vänder oss såväl till dem som just börjat odla sitt akademiska lärarskap som till dem som bedrivit praktiknära forskning och utveckling.

Information om bidrag till konferensen

Tider, anmälan och pris

Affisch

Skriv gärna ut affischen och sätt upp på lämplig plats. Den nya upplagan uppmanar till deltagande.

Utvecklingskonferensen_affisch.2.pdfUtvecklingskonferensen_affisch.2.pdf

Huvudmän och tidigare konferenser

De nationella organen RET/TUF-gruppen för civilingenjörsutbildning och Samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildningar är huvudmän för Utvecklingskonferensen.
De tidigare konferenserna har hållits vid KTH 2008, Lunds Tekniska högskola 2009, Linköpings universitet 2011, Umeå universitet 2013 och Uppsala universitet 2015. Nästa utvecklingskonferens är planerad till Luleå tekniska universitet 2019.
Organisation
Arrangör är Chalmers tekniska högskola. För konferensens organisation finns en nationell programkommitté och en lokal organisationskommitté. Kontakt: Marie.Arehag@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: fr 09 feb 2018.