Fredrik Lundell

​Från populär föreläsare till diskussionsledare med fokus på studenternas lärande


Efter att under en studieresa i Boston kommit i kontakt med Eric Mazur och Peer Instruction (se E. Mazur ”Peer Instruction: A user’s manual”, Pearson 2013) slog en tanke rot: som populär föreläsare är det kanske närmast ett ansvar att pröva nya metoder som visat sig fungera väl på andra lärosäten. Tanken ledde till handling och detta föredrag kommer först och främst att handla om hur Peer Instruction sedan 2011introducerats och utvecklats av föredragshållaren i framför allt en grundläggande mekanikkurs på KTH, men även om hur andra lärare utnyttjat och utvecklat egna varianter av metoden, ofta i kombination med online-material, för kurser i bland annat strömningsmekanik, medicinsk avbildning, linjär algebra samt en- och flervariabelanalys. I den mån det är möjligt att detektera är effekten på studenternas lärande ofta positiv och sällan negativ. Metoder kommer att presenteras och demonstreras tillsammans med att typiska studentreaktioner och möjliga nyckelfaktorer kommer att diskuteras.
 
Fredrik Lundell är lektor vid Institutionen för Mekanik och Enhetschef för HERD, Enheten för forskning och undervisning inom högre utbildning vid skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande, KTH. Han började undervisa på KTH som teknologassistent 1994 och var 2012-2016 programansvarig för Civilingenjörsprogrammet i Farkostteknik. Tekniska högskolans studentkår belönade honom med priset ”Årets Lärare” 2011 och han fick även Åforsks pris för framstående insatser inom teknisk utbildning 2012.

Sidansvarig Publicerad: to 14 sep 2017.