Konferensbidrag / Submissions


Bidrag vid reglermötet kommer att presenteras i form av postrar eller föredrag om 20 min. Programkommittén avgör vilken kategori bidraget hänförs till, men ev. prioritet kan anges vid inskickandet.
 • Bidragen skickas in i form av en sammanfattning ("extended abstract", 1-2 sidor) eller en artikel (max 8 sidor) i A4-format. Ange titel, författare, kontaktperson samt organisation, adress och e-postadress för samtliga författare.

 • Det rekommenderade posterformatet är stående A1.

 • Vänligen använd IFAC:s mallar för konferensartiklar.

 • Bidragen ska skickas in här. Skapa ett användarkonto, logga in som författare och använd ”New Submission” för att fylla i dina uppgifter och för att ladda upp bidraget i pdf-format.

 • De inskickade bidragen kommer att granskas och abstracts för de accepterade bidragen kommer senare att publiceras i Chalmers Publication Library. Genom att skicka in bidraget ger författarna sin tillåtelse till detta.

Förlängd deadline för insändning av bidrag: senast 4 april 2016.

Frågor om program eller bidrag till reglermötet kan ställas till programkommittén: reglermote2016@chalmers.seIN ENGLISH:

Contributions will be presented as posters or oral presentations of 20 min. The program committee will select category, but any preferences may be indicated upon submission.
 • Please submit your contribution as an extended abstract (1-2 pages) or a full paper (max 8 pages) in A4 format with title, author name(s), affiliation(s), address(es), email address(es), and corresponding author.
   
 • The preferred poster format is A1 (portrait orientation).
   
 • Please use IFAC symposium template available here.
   
 • Contributions are submitted here. Create a user account, log in as author and use “New Submission” to fill out the online submission form and to upload the paper in pdf form.
   
 • Contributions will be reviewed and abstracts of the accepted contributions will be published at Chalmers Publication Library. Authors who submit to the conference automatically agree to this.

Extended deadline for submission of contributions: at the latest April 4, 2016.

For questions about the program or submissions, please contact the program committee at reglermote2016@chalmers.se

Publicerad: ti 22 mar 2016.