Reglermöte 2016

​Välkomna till Chalmers tekniska högskola den 8-9 juni 2016


  • Reglermöte 2016 är öppet för alla som är intresserade av reglerteknik i vid mening, från teori till praktik.
  • Reglermöte 2016 är ett forum för kontakter mellan industri, universitet och högskolor.
  • Reglermöte 2016 kommer att innehålla inbjudna plenarföredrag samt konferensbidrag i form av föredrag eller posters.
  • Reglermöte 2016 organiseras av Avdelningen för Reglerteknik, Automation och Mekatronik vid Institutionen för Signaler och system vid Chalmers tekniska högskola på uppdrag av Svenska IFAC-kommittén.
Träffar i anslutning till Reglermöte 2016
I anslutning till Reglermöte 2016 anordnas även följande träffar för personal vid universitet och högskolor:
  • Utbildningsdag 7 juni
  • Doktoranddag 7 juni
  • Administratörsdagar 7-8 juni
Viktiga datum

Plats: Chalmers Conference Centre, Kårhuset, Campus Johanneberg, Göteborg
Kontakt: reglermote2016@chalmers.se

Sidansvarig Publicerad: ti 22 mar 2016.