Tema: Nya perspektiv i fysik

Svenska Fysikersamfundets konferens Fysikdagarna har en lång tradition inom svensk fysik och ges vartannat år. Den vänder sig till forskare och lärare på universitet, högskola och gymnasium inom ämnet fysik. Syftet är att få fysiker med olika bakgrund att mötas och diskutera trender och nyheter både inom och mellan ämnena. Temat i år är ”Nya perspektiv i fysik” med viss tonvikt på didaktik. Vi prioriterar och uppmuntrar doktorander att presentera sin forskning. Abstracts från presentationerna kommer att dokumenteras.

Datum: 27-29 oktober
Plats: Kemigården 1, Chalmers campus Johanneberg

Huvudtalare:

LAWRENCE M. KRAUSS, Arizona State University
"Journey to the Beginning of Time: Gravitational Waves, Inflation and Fundamental Physics"

ALBERT-LÁSZLÓ BARABÁSI
, Northeastern University; Harvard University; Central European University
"Network Science: From structure to control"

Innehåll

  • Plenarföredrag
  • Doktoranders forskning
  • Ämnessektionernas program
  • Kreativt fysiklabb
  • Konst- och fysikfrågetävling
  • Presentera dina undervisningsförsök på nya sätt
  • Experimentera själv
  • Lise Meitner Event i Kungälv
  • Se SP i Borås

Registrering

Registreringen öppnar 29 februari och stänger den 15 oktober. Välkommen att registrera dig här.

In English

The Swedish Physical Society's bi-annual conference 'Fysikdagarna' has a long tradition within physics in Sweden. The conference is aimed at researchers and teachers at Swedish universities and high-schools. The aim is to get physicists with different backgrounds to meet and discuss trends and innovations both within and between subjects. The theme this year is “New perspective in physics” with some emphasis on didactics. We prioritize and encourage PhD students to present their research. Abstracts from presentations will be documented.

Lokal arrangör

Fysikcentrum Göteborg | Chalmers tekniska högskola & Göteborgs universitet

Sponsorer 

Fysikcentrum Göteborg


Sprid gärna informationen bland era kollegor. 

Skriv ut postern för Fysikdagarna 2016 (A4, färg, .pdf)

Publicerad: to 04 feb 2016. Ändrad: to 15 sep 2016