KUL2016

Konferensen om Undervisning och Lärande på Chalmers ägde rum tisdagen den 12 januari 2016 på
Lindholmen Conference Center.
Tack för er medverkan!
 • Glöm inte att utvärdera årets konferens! Du hittar den HÄR. Koden till utvärderingen fick du i ett mail dagen efter konferensen.
 • Presentationerna läggs nu in på programsidan allt eftersom de kommer in. Länk till Keynote finner du även nedan!
 • Marie Paretti är årets Keynote Speaker! Assessing Engineering in the 21st Century: Alternative Approaches to Evaluating Student Development
 • Läs intervjun om KUL med Erik Sterner på Insidan Intervju med Erik Sterner
 • Anmälan är nu öppen! Använd denna länk till webformuläret (www.kul2016.axaco.se)
 • Programmet finns nu tillgängligt!
 • Bearbetningsworkshop för bidrag inför andra inlämningen den 30 november klockan 8-12 i lokalen "Språk Undervisning" i Fackspråks lokaler på Biblioteket (i källaren invid studenternas lunchrum)
 • Deadline för inlämning av bidrag var den 3 november!

Aspekter av kvalitet i Chalmers utbildning 

Vad innebär "Utbildning i Världsklass"?
De olika dimensionerna av kvalitetsbegreppet

 • Kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling, kursutvärderingar
 • Examination, examensarbeten, undervisning
 • Pedagogisk kunskap hos lärarna, ingenjörsutbildningsvetenskap


Syftet med KUL är att främja kollegiala samtal och erfarenhetsutbyten kring lärande inom hela den pedagogiska verksamheten på Chalmers (inom grundutbildning, forskarutbildning och samverkan med det omgivande samhället).
 
Målet med KUL är att öka den pedagogiska kvaliteten inom dessa verksamheter genom att erbjuda:
 • ett tillfälle till erfarenhetsutbyte kring program- och kursutveckling
 • en arena för pedagogisk utveckling och meritering

På dessa sidor hittar du information som rör KUL2016, bland annat följande:

 • Bidragsformaten, kriterier samt hur man inlämnar in bidrag
 • stöd och support i samband med bidragsinlämning
 • program och länk till anmälan (december)
 • information om tidigare konferenser


Har du frågor om konferensen eller undrar något om att lämna in bidrag till konferensen?
Kontakta Karin Ekman, projektledare för konferensen via mail (karin.ekman@chalmers.se) eller telefon 031-772 2432

Sidansvarig Publicerad: må 11 apr 2016.