Supply and Operations Management

​​Avdelningens forskning rör supply chain management, operations management, logistik och industriell marknadsföring och inköp. Forskningen kopplar till två av Chalmers styrkeområden: produktion och transport. Den är också nära kopplad till två forskningscentrum: Centre for Healthcare Improvement (CHI) och Northern LEAD. Avdelningens personal ger kurser på kandidatnivå samt inom mastersprogrammen Supply Chain Management, Quality and Operations Management, samt Production Engineering. Utbildning ges även inom flera utbildningsprogram och kurser i lean produktion, logistik och supply chain management för yrkesverksamma.

Forskning och utbildning kopplas till följande fem områden:

  • Organizing in networks
  • Managing in supply networks
  • Operations planning and control
  • Sustainable production and performance management
  • Materials handling and Warehousing


Sidansvarig Publicerad: må 05 jul 2021.