Bild Vasa entre

STS-dagarna 2022

Välkommen till STS-dagarna 2022: 4-5 maj i Göteborg

STS-dagarna är den svenska mötesplatsen för Science & Technology Studies i Sverige. Syftet med STS-dagarna är att skapa en mötesplats för forskare som är intresserade av frågor som rör teknik och vetenskap i samhället. Konferensen riktar sig särskilt till doktorander och unga forskare.
 
Teknik- och vetenskapsstudier, eller Science and Technology Studies (STS), är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som under lång tid attraherat forskare från vitt skilda områden inom både samhällsvetenskap och humaniora: bland annat från sociologi, antropologi, de historiska vetenskaperna, företagsekonomi, filosofi, media- och kommunikationsstudier, design och organisationsstudier.

Tema expertis, kunskapsproduktion och politik

Konferensens tema är expertis, kunskapsproduktion och politik. STS har under lång tid intresserat sig för expertis och kunskapsproduktion i samhället. Idag är expertens roll i samhället i högsta grad aktuell i och med den alltmer publika roll som vetenskapen fått på den nationella och globala arenan. Till exempel klimatkrisen och Covid-19-pandemin har gjort frågan om experten i samhället brännande aktuell.
 
Gemensamt för STS-fältets förståelse för experten i samhället är en vilja att förstå vetenskapen och tekniken som sammantvinnad med värderingar, makt, politik och normativiteter. För att förstå expertis har STS-forskare bland annat fokuserat på så kallade osäkerhetsdiken, allmänhetens förståelse av forskning och teknik, forskningskommunikation, skepsis mot vetenskapen, medborgarforskning, amatörforskning, “sensing” och infrastrukturer.
 
Vilka frågor rörande expertis och kunskapsproduktion ställs på sin spets när mängden experter, kunskapsinfrastrukturer, och sensorer mångfaldigas? Hur hanteras konflikter och kontroverser? Vilka normativiteter görs genom olika praktiker, infrastrukturer och sensorer? På vilka sätt utmanas legitimerade experter av lekmän - och vilka behov och frågor besvaras genom folkliga rörelser och former av aktivism? Vilka spänningar och problem finns? Och vilken roll kan STS-forskaren tänkas ha som expert mitt i allt detta?

Viktiga datum

 • Abstract och sessionsförslag ska lämnas in senast den 31 januari
 • Besked om abstract lämnas senast den 28 februari
 • Registrering stänger den 30 april
 • Konferens: 4-5 Maj

Abstracts

 • Vi välkomnar abstracts både inom och utanför konferensens tema.
 • Abstracts för individuella papers bör vara högst 300 ord.
 • Sessionsförslag ska innehålla en beskrivning av temat på högst 300 ord samt abstracts på högst 300 ord för de paper som ingår i sessionen. 
 Abstract och sessionsförslag skickas in till stsdagarna2022@gmail.com.

Program

Organisation

Konferensen anordnas av avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle på Chalmers tekniska högskola. Frågor om konferensen skickas till stsdagarna2022@gmail.com.

Vetenskaplig kommitté

 • Ordförande: Francis Lee, Teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers
 • Sekreterare: Alicja Ostrowska, Teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers  
 • Ingemar Bohlin, Vetenskapsteori, Göteborgs universitet
 • Helena Cleeve, Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Mark Elam, Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Ulla Eriksson-Zetterquist, Gothenburg Research Institute, Göteborgs universitet
 • Gustav Holmberg, Idéhistoria, Göteborgs universitet
 • Lisa Lindén, Sociologi & Arbetsvetenskap, Göteborgs universitet
 • Sebastian Linke, Globala Studier, Göteborgs universitet
 • Kenneth Nyberg, Historia, Göteborgs universitet
 • Anna Åberg, Teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers

Doktorandkommitté

 • Ordförande: Alicja Ostrowska, Chalmers
 • Parissa Mokhtabad Amrei, Chalmers
 • Maria Arnelid, Linköping University
 • Jens Millkrantz, Chalmers

Anmälan

Konferensen äger rum på Chalmers, Vera Sandbergs allé 8 i Göteborg. Deltagandet i konferensen är helt kostnadsfritt. Anmälan har stängt.

Sidansvarig Publicerad: fr 29 apr 2022.