STS Seminarieserier

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Bokdiskussioner vid lunchtid
--------------

STS-Seminariet, våren 2022


Seminarierna hålls på onsdagar, 13:00-15:00 på Järntorget. Om seminariet är i hybridformat träffas vi på zoom här.

De första femton minuterna är reserverade för ett kort avdelningsmöte, så själva seminariet börjar ca 13:15.

En vecka före seminariet delas en text ut. Seminariet är organiserat utifrån antagandet att alla har läst texten. Seminarierna hålls på engelska.

För presentatörer: skicka din text och en passande titel till francis@francislee.org​ senast en vecka före seminariet.

Onsdag 19 januari

Malin Nordvall, Licentiate seminar
Ordförande: Per Lundin
Opponent: Alma Persson

Onsdag 9 februari

Alicja Ostrowska, Work in Progress (Götaplatsen & hybridformat)
Ordförande: Roterande

Onsdag 23 februari

Parissa Mokhtabad Amrei, Research Proposal Seminar
Ordförande: Catharina Landström
Opponent: Linda Soneryd

Tisdag 8 mars

Julia Ravanis, Licentiate level seminar (Avenyn & hybridformat)
Ordförande: Per Lundin
Opponent:  Arne Kaijser

Onsdag 23 mars

14:00-16:00
Kjell Vowles, Licentiate level seminar (hybridformat)
Ordförande: Martin Hultman
Opponent: Prof. Nathan Young, Ottawa University

Onsdag 6 april

Karolin Sjöö, Work in Progress 
Ordförande: Roterande

Onsdag 20 april

Jens Millkrantz, Licentiate level seminar
Ordförande: Anna Åberg
Opponent: Urban Lundberg

Onsdag 4 maj


Onsdag 18 maj

Angelica Wågström, Licentiate level seminar
Ordförande: Martin Hultman
Opponent: Prof. Susan Paulson, Florida University och Lund universitet

Onsdag 1 juni

Nicholas Surber, Seminar
Ordförande: Roterande

Onsdag 15 juni

Planering för nästa termin och aktiviteter efter seminariet 
Ordförande: Francis Lee

Zoomlänk för hybridmöten:


Seminariet arrangeras av avdelningen för Teknik, vetenskap och samhälle vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation, på Chalmers tekniska högskola. Om du har frågor om STS-seminariet eller vill inkluderas i vår e-postlista och få texterna i förväg, kontakta Francis Lee francis@francislee.org.

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet våren 2022
Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356 Järntorget, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Vi planerar för en vårtermin med seminarier på plats, men januariseminariet ges över Zoom p.g.a. rådande pandemiläge. För Zoomlänkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz.

Tors 27 januari  

Jessica Jewell, Chalmers Rymd-, geo- och miljövetenskap, presenterar artikeln ”Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5° C target”.

Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz, en vecka i förväg.

Tors 24 februari

Jens Millkrantz, Chalmers STS, presenterar avhandlingskapitlet ”Foreign Oil and National Fuels: Political attempts to reshape Swedish oil policy, 1932-1934”. Textunderlag kan rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg. 

Tors 28 april

Mattias Näsman, Umeå universitet, presenterar under titeln ”’Utan bilen stannar Sverige’: Svensk bilindustri under oljekrisen och den gröna omställningens dynamik”. Textunderlag rekvireras från Mattias Näsman, en vecka i förväg.

Tors 19 maj 

Hannah Siegrist, Uppsala universitet presenterar texten ”Närtrafikens détente och platsproduktion i förhandling: Följder av 1972 års tysk-tyska transitavtal”. Textunderlag rekvireras från Hannah Siegrist, en vecka i förväg. OBS! Lokal: J675 på Humanisten, Göteborgs universitet.

Tors 16 juni

Andreas Hellenes, Martin Hultman, Per Lundin & Anna Åberg, Chalmers STS presenterar inledningskapitlet till boken ”Grå reformer, gröna drömmar”. Textunderlag rekvireras från Per Lundin, en vecka i förväg. 

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU), Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers)

--------------

Bokdiskussioner vid lunchtid

I vår serie med bokdiskussioner berättar fakultetens medlemmar informellt om sin nuvarande läsning under lunchtid. Under dessa sessioner täcker vi in nya releaser och klassiker som berör vår forskning på STS – såväl som Chalmers TME – samtidigt som böckerna är relevanta för en bredare publik.

Serien arrangeras av Karl Palmås​, Anna Åberg, Catharina Landström och Per Lundin.​

Sidansvarig Publicerad: må 28 mar 2022.