STS Seminarieserier

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Bokdiskussioner vid lunchtid
--------------

STS-Seminariet, hösten 2022

Seminarierna hålls på onsdagar, 13:00-15:00 på Järntorget. Om seminariet är i hybridformat träffas vi på zoom här.

De första femton minuterna är reserverade för ett kort avdelningsmöte, så själva seminariet börjar ca 13:15.

En vecka före seminariet delas en text ut. Seminariet är organiserat utifrån antagandet att alla har läst texten. Seminarierna hålls på engelska.

För presentatörer: skicka din text och en passande titel till francis@francislee.org​ senast en vecka före seminariet.

Onsdag 7 september

09:15-12:00
Etichs and data seminar
Kai Lo Andersson and Karl de Fine Licht

Onsdag 7 september

Andreas Mørkved Hellenes
Ordförande: Roterande
Med efterföljande postseminarium på Tullen

Onsdag 21 september

Parissa Mokhtabad Amrei
Ordförande: Roterande
Med efterföljande postseminarium på Tullen

Onsdag 5 oktober

Ellen Palm
Ordförande: Roterande
Med efterföljande postseminarium på Tullen

Onsdag 19 oktober

Avdelningsmöte


Onsdag 2 november

Ledig plats

Onsdag 16 november

Avdelningsmöte. Tema: Konsten att prioritera
Med efterföljande postseminarium på Tullen

Onsdag 30 november

Kai Lo Andersson, Mid-level Seminar
Ordförande: Anna Grzelec
Med efterföljande postseminarium på Tullen

Onsdag 14 december
Planering för nästa termin
Julmiddag efter seminariet 

Zoomlänk för hybridmöten:


Seminariet arrangeras av avdelningen för Teknik, vetenskap och samhälle vid institutionen Teknikens ekonomi och organisation, på Chalmers tekniska högskola. Om du har frågor om STS-seminariet eller vill inkluderas i vår e-postlista och få texterna i förväg, kontakta Francis Lee francis@francislee.org.

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet HT22

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356 Järntorget, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Tors 27 oktober 

Thomas Kaiserfeld, Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet, och Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet, presenterar ”Svensk fysik efter murens fall: Rubinstein mot rubbet”. Textunderlag rekvireras från Thomas Kaiserfeld, thomas.kaiserfeld@liu.se, en vecka i förväg. OBS! Lokal: J675, Humanisten, Göteborgs universitet.

Tors 24 november

Jens Millkrantz, Chalmers STS presenterar texten ”A Social Democratic oil regime? Political attempts to control the Swedish oil industry, 1932–1947”. Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz, jens.millkrantz@chalmers.se, en vecka i förväg.

Tors 15 december

Melina Buns, Universitetet i Stavanger/KTH, presenterar texten ”Transporting waste, transforming natures: How nuclear waste treatment challenges the boundaries of (non-)nuclear environments”. Textunderlag rekvireras från Melina Buns, buns@kth.se, en vecka i förväg.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU), Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers)

--------------

Bokdiskussioner vid lunchtid

I vår serie med bokdiskussioner berättar fakultetens medlemmar informellt om sin nuvarande läsning under lunchtid. Under dessa sessioner täcker vi in nya releaser och klassiker som berör vår forskning på STS – såväl som Chalmers TME – samtidigt som böckerna är relevanta för en bredare publik.

Serien arrangeras av Karl Palmås​, Anna Åberg, Catharina Landström och Per Lundin.​

Sidansvarig Publicerad: må 21 nov 2022.