STS Seminar Series

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Lunchtime book discussions

--------------​

STS Seminar, HT21

The seminars will be held on Wednesdays, 13:00-15:00 in the room Korsvägen (2456) and/or on Zoom, depending on the circumstances. Any changes in the schedule will be communicated via e-mail. The first fifteen minutes are reserved for a short division meeting, so the actual seminar will start around 13:15. The seminars will be held in English.

If you have questions about the STS seminars or want to be added to our e-mail list and receive the texts beforehand, please contact Catharina Landström​. 


8 September
Speakers: Kai Lo Andersson

22 September
Speakers: Reports from summer experiences (conferences, workshops, course and other memorable academic events)

6 October
Speakers: Karl Palmås

22 October
Speakers: Kjell Vowles

3 November
Speakers: Saara Matala

17 November
Speakers: Cici Eriksson

1 December
Speakers: Nicholas Surber

15 December
Speakers: Anna Åberg, Jens Millkrantz and Kristoffer Ekberg

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet VT22

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2356 Järntorget, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

Vi planerar för en vårtermin med seminarier på plats, men januariseminariet ges över Zoom p.g.a. rådande pandemiläge. För Zoomlänkar och andra praktiska frågor, vänd er till Jens Millkrantz.

Tors 27 januari  
Jessica Jewell, Chalmers Rymd-, geo- och miljövetenskap, presenterar artikeln ”Historical precedents and feasibility of rapid coal and gas decline required for the 1.5° C target”.
Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz, en vecka i förväg.: Zoom-länk​  (Lösenord: 1111)

Tors 24 februari
Jens Millkrantz, Chalmers STS, presenterar avhandlingskapitlet ”Foreign Oil and National Fuels: Political attempts to reshape Swedish oil policy, 1932-1934”.Textunderlag kan rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg. 

Tors 28 april
Mattias Näsman, Umeå universitet, presenterar under titeln ”’Utan bilen stannar Sverige’: Svensk bilindustri under oljekrisen och den gröna omställningens dynamik”. Textunderlag rekvireras från Mattias Näsman​, en vecka i förväg.

Tors 19 maj 
Hannah Siegrist, Uppsala universitet presenterar texten ”Närtrafikens détente och platsproduktion i förhandling: Följder av 1972 års tysk-tyska transitavtal”. Textunderlag rekvireras från Hannah Siegrist, en vecka i förväg. OBS! Lokal: J675 på Humanisten, Göteborgs universitet.

Tors 16 juni
Andreas Hellenes, Martin Hultman, Per Lundin & Anna Åberg, Chalmers STS presenterar inledningskapitlet till boken ”Grå reformer, gröna drömmar”. Textunderlag rekvireras från Per Lundin​, en vecka i förväg. 

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU), Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers)

--------------​

Lunchtime book discussions

In our series of lunchtime book discussions, members of the faculty talk informally about their current reading.  During these sessions, we cover new releases and classics that inform our research at STS - as well as Chalmers TME - while also being relevant to broader audiences.
 
The series is arranged by Karl Palmås, Anna Åberg, Catharina Landström, and Per Lundin.
​​
​​
​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: fr 14 jan 2022.