STS Seminar Series

Avdelningen STS arrangerar följande seminarieserier:

  • STS-seminariet
  • Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet
  • Lunchtime book discussions

--------------​

STS Seminar, HT21

The seminars will be held on Wednesdays, 13:00-15:00 in the room Korsvägen (2456) and/or on Zoom, depending on the circumstances. Any changes in the schedule will be communicated via e-mail. The first fifteen minutes are reserved for a short division meeting, so the actual seminar will start around 13:15. The seminars will be held in English.

If you have questions about the STS seminars or want to be added to our e-mail list and receive the texts beforehand, please contact Catharina Landström​. 


8 September
Speakers: Kai Lo Andersson

22 September
Speakers: Reports from summer experiences (conferences, workshops, course and other memorable academic events)

6 October
Speakers: Karl Palmås

22 October
Speakers: Kjell Vowles

3 November
Speakers: Saara Matala

17 November
Speakers: Cici Eriksson

1 December
Speakers: Nicholas Surber

15 December
Speakers: Anna Åberg, Jens Millkrantz and Kristoffer Ekberg

--------------

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet HT21

Tid och plats om inte annat anges: torsdag 15.15-17.00 i seminarierum 2456 Korsvägen, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8.

För zoomlänkar och andra praktiska frågor: vänd er till Jens Millkrantz.

30 september - Obs! Byte lokal till 2356/Järntorget
Martin Hultman, Ann-Sofie Kall & Jonas Anshelm presenterar sin nya bok Att ställa frågan – att våga omställning: Birgitta Hambraeus och Birgitta Dahl i den svenska energi- och miljöpolitiken 1971–1991 (Arkiv förlag, 2021). Seminariedeltagarna förbereder sig genom att läsa kap. 6 i boken. Textunderlag rekvireras från Jens Millkrantz, en vecka i förväg.

28 oktober
W. Patrick McCray, the History Department, University of California, Santa Barbara presenterar under titeln “Making Art Work: Engineers, Artists, and Waves of Creative Cultures”. Textunderlag kan rekvireras från Jens Millkrantz en vecka i förväg. 
OBS! Seminariet hålls klockan 16.15–18.00 och sker på Zoom, för länk hänvisas till Jens Millkrantz.

11 november
Julia Ravanis, STS, Chalmers, presenterar ett avhandlingskapitel med den preliminära titeln ”Practices at FOA’s data processing center”. Textunderlag rekvireras från Julia Ravanis, en vecka i förväg.

9 december
David Dellstig, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet, presenterar avhandlingen Den efterfrågade vetenskapen: Universitetsbibliotek, akademiska tidskrifter och vetenskapliga förlag 1968–2018 (Uppsala, 2020). Textunderlag rekvireras från David Dellstig, en vecka i förväg.

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet är ett samarrangemang mellan Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers och Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid GU. Seminarieansvariga är Gustav Holmberg (GU), Per Lundin (Chalmers) och Jens Millkrantz (Chalmers)

--------------​

Lunchtime book discussions

In our series of lunchtime book discussions, members of the faculty talk informally about their current reading.  During these sessions, we cover new releases and classics that inform our research at STS - as well as Chalmers TME - while also being relevant to broader audiences.
 
The series is arranged by Karl Palmås, Anna Åberg, Catharina Landström, and Per Lundin.
​​
​​
​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Sidansvarig Publicerad: to 30 sep 2021.