Innovation and R&D Management

Vårt mål är att vara en miljö som bedriver kunskapsutveckling som både uppmärksammas internationellt i det vetenskapliga samhället men som också är angelägen för personer i beslutsfattande positioner i företag och myndigheter. Våra viktigaste målgrupper för vår kunskapsutveckling är våra studenter och de företag och organisationer vi har forskningssamarbeten med.
 
 
Forskningen är problemdriven, vilket innebär att den utgår från, och bidrar till lösningen av, de problem som organisationer möter i sin verksamhet – relevans är centralt för vår forskning. Vi har ett ledningsperspektiv och adresserar frågor av strategisk betydelse. Teman för vår forskning är i korthet förutsättningar för innovation och produktutveckling i små, medelstora och etablerade företag. Detta betyder t.ex. forskning om innovationsverksamhet och om utveckling av affärsmodeller samt hur dessa aktiviteter leds och organiseras; men även forskning kring processer, metoder och verktyg för effektiv produktutveckling. Exempel på aktuella forskningsområden är plattformsstrategier, utveckling av integrerade lösningar och visualiseringsmetoder, ekonomiska analyser av riskfyllda investeringar, utveckling av innovationsförmåga; design thinking, ledarskap i innovation, affärsmodeller och tillväxt i nystartade teknikföretag.

Vi vill erbjuda relevanta och forskningsnära kurser på kandidat-, master-, och doktorandnivå och vi utbildar studenter inom flera olika utbildningsprogram, både på institutionens egna kandidat-, högskoleingenjörs- och mastersprogram och ger kurser som vänder sig till hela Chalmers. Vi är också involverade i Chalmers vidareutbildning. Avdelningens kurser på mastersnivå återfinns på programmen Management and Economics of Innovation; Quality and Operations Management och Product Development. Vi ger också kurser på ett antal olika kandidatprogram.

Kurserna vi ger spänner över design, innovation, produktutveckling, projektledning, industriell ekonomi och affärsutveckling. De flesta kurserna tar upp ledningsaspekter i samband med innovationsarbete och några kurser behandlar sociala aspekter av projektledning. Avdelningen är också verksam i ett antal doktorandkurser.

Medarbetare på avdelningen

Sidansvarig Publicerad: må 05 jul 2021.