Entrepreneurship and Strategy

Entreprenörskap och strategi är viktigare än någonsin i en värld av innovation. Entreprenörskap kan brett associeras med skapandet av nytt värde och omfattar därmed aktiviteter i och mellan organisationer samt nyföretagande. Strategi för innovation är avgörande inte bara för etablerade företag och nya företag utan också för att lyckas med mer öppna och samverkande innovation.

Avdelningen Entrepreneurship and Strategy består av fyra forskargrupper och levererar utbildning särskilt för master-programmet EBD (Entrepreneurship and Business Design) vid Chalmers School of Entrepreneurship samt MEI (Management and Economics of Innovation). Avdelningen är också engagerad i FoU i samarbete med Chalmers Ventures och Chalmers samägda Johannesberg Science Park och Lindholmen Science Park. Divisionen är också involverad i Center for Higher Ambition Leadership.

Avdelningen Entrepreneurship and Strategy har följande forskargrupper:

  1. Business Innovation Group. Viktiga aktiviteter för denna grupp är Born Global programmet för tillväxtföretag samt Center for Higher Ambition Leadership. Gruppen forskar bland annat kring affärsmodeller, öppen innovation, entreprenöriella metoder, riskkapital och IP-management.
  2. Entrepreneurship Research Group. En viktig aktivitet för denna grupp är Chalmers School of Entrepreneurships plattform liksom dess bio-entreprenörskap och teknik-entreprenörskap spår. Forskning fokuserar på gryende (nascent) entreprenörskap, venture entreprenörskap och entreprenöriell utbildning.
  3. Managing In Between Group. Viktiga aktiviteter för denna grupp är forskning om och med samverkande forsknings- och innovationsmiljöer, till exempel vid Science Parks och centra. Gruppen erbjuder kurser och expertis inom organisering och organisatoriskt beteende (OB). Forskning i gruppen fokuserar på collaborative innovation och hur man organiserar för innovation.
  4. Organizational Renewal grupp. Viktiga aktiviteter för denna grupp är corporate entrepreneurship spåret på Chalmers School of Entrepreneurship samt Center for Higher Ambition ledarskap. Forskning fokuserar på företagsledningar arbete med förnyelse och värde-baserat ledarskap.​

Medarbetare på avdelningen

Forskningsprojekt på avdelningen

Publikationer från avdelningen

Sidansvarig Publicerad: må 03 maj 2021.