Organisation

Organisation - Teknikens ekonomi och organisation

Teknikens ekonomi och organisation består av sex forskningsavdelningar, en avdelning för verksamhetsstöd samt tre forskningscentrum. Prefekten ansvarar, tillsammans med viceprefekter och ledningsgruppen, för det strategiska och löpande arbetet vid institutionen.

Tre rådgivande kommittéer bestående av professorer på institutionen bereder ledningsgruppens beslut; Forskningskommittén, Utbildningskommittén och Forskarutbildningskommittén.
Institutionsrådet samlar externa företagsrepresentanter och representanter från institutionens olika verksamheter och har en rådgivande samt omvärldsbevakande roll. Kollegiet består av disputerade lärare och adjungerade lektorer/professorer och är ett forum där hela verksamheten involveras i en dialog om forsknings- och utbildningsfrågor.


Forskningsavdelningar på TME

Centrum på TME

Organisationskarta

Sidansvarig Publicerad: fr 03 jun 2022.