Verksamhetsstöd

Institutionens verksamhetsstöd ansvarar främst för studieadministration, ekonomifrågor och service till den forskande och undervisande personalen. Kopplat till institutionen finns också HR och kommunikation.

Sidansvarig Publicerad: on 23 nov 2022.