Verksamhetsstöd

Institutionens verksamhetsstöd ansvarar främst för studieadministration, ekonomifrågor, inköpsfrågor, intern och extern kommunikation samt service till den forskande och undervisande personalen.

Publicerad: fr 01 jun 2012. Ändrad: må 09 sep 2019