Service ManagementTjänsteinslaget ökar i många slags produktion, i såväl privat som offentlig sektor. Vid en teknisk högskola är det naturligt att fokusera på tjänster som har köpare vid företag och myndigheter. Oftast gäller det mer eller mindre långvariga kontraktsrelationer. Just nu arbetar vi mest med bygg- och fastighetssektorn samt IT-relationer.

Publicerad: on 07 mar 2012. Ändrad: on 03 jun 2015