Impact and Stories

Samverkan vid Teknikens ekonomi och organisation

Chalmers står inte bara för excellens inom forskning och utbildning, vi skapar också mötesplatser för akademi, samhälle och näringsliv. I nära samverkan skapar vi förutsättningarna för en hållbar utveckling, både lokalt och globalt. Läs mer om hur vår verksamhet kommer till nytta i samhället, här nedanför hittar du exempel på hur vår forskning och utbildning vid TME påverkar vår vardag och omvärld.

Sidansvarig Publicerad: ti 18 maj 2021.